Mindeord for professor Flemming Isidor

Flemming Isidor, professor ved institut for Odontologi og Oral Sundhed, Sektion for Protetik ved Aarhus Universitet, er afgået ved døden den 15.12.2019. Hans alt for tidlige død er et tab for tandlægestanden.
19. december 2019

Flemming Isidor var et fagligt fyrtårn og en internationalt anerkendt forsker. Vi husker Flemming Isidor som en legende på odontologi ved Aarhus Universitet. Han var en dygtig formidler og inspirerende underviser, der blev mentor for flere generationer af tandlæger.

Flemming Isidor var en gammeldags gentleman i ordets bedste forstand. Han var et ordentligt og redeligt menneske, der mødte alle med venlighed og smil. Han efterlader et stort savn hos os alle, som kendte ham.

Flemming Isidor blev æresmedlem af Tandlægeforeningen i 2016 som en anerkendelse af hans store faglige indsats. Tandlægeforeningen vil gerne udtrykke sin taknemmelighed, og vores tanker går til hans familie i denne svære tid.

Æret være Flemming Isidors minde.

/Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen. 

Om Flemming Isidor:
Flemming Isidor har været institutleder ved Odontologisk Institut på Aarhus Universitet fra 1999-2004 og blev professor i 2001.

Flemming Isidor blev uddannet cand.odont. fra Tandlægeskolen i Aarhus i 1976, ph.d. i 1981 og dr.odont. i 1988.

Han blev ansat på Tandlægeskolen i Aarhus i 1977: Først som stipendiat og adjunktvikar i parodontologi (1977-1984), derefter som adjunkt og lektor i protetik (1984-2001) og endelig som professor i protetik (2001-2019).

Flemming Isidors væsentligste forskningsområder var oral protetik, oral implantologi og parodontologi. I 2006 blev han vurderet til at opfylde de krav, der stilles af ”The European Federation of Periodontology” for at blive anerkendt som specialist i parodontologi.

Siden 1979 har Flemming Isidor desuden været tandlæge på deltid i privat praksis. Han har siden 2002 været konsulent i protetik for Regionstandplejen i Region Midt og siden 2011 været sagkyndig for Styrelsen for Patientsikkerhed. Flemming Isidor har også været præsident for Scandinavian Society for Prosthetic Dentistry (SSPD) (2007-2014).

I 2016 blev Flemming Isidor udnævnt til æresmedlem af Tandlægeforeningen. Han har blandt andet været medlem af Tandlægeforeningens Efteruddannelsesudvalg, været faglig ansvarlig for et symposium og har været medlem af Tandlægebladets fagredaktion i mange år. Flemming Isidor har desuden ydet et væsentligt bidrag til Tandlægeforeningens patientinformation.