Årets gang i Tandlægeforeningen 2018

06. maj 2019

Tandlægeforeningens årsrapport for 2018 er netop udkommet. Rapporten belyser alle de vigtigste begivenheder og resultater i Tandlægeforeningen i 2018.

Tandlægeforeningens indsats i 2018 har været stærkt præget af, at Danske Regioner i februar opsagde Tandlægeoverenskomsten, og at Folketinget herefter i maj vedtog en særlov på tandlægeområdet. Særloven vedrører tandpleje til voksne i privat praksis og indebærer, at det offentlige tilskud til patienterne i 2018 blev skåret ned med 300 mio. kr.

Sundheds- og Ældreministeriet satte gang i arbejdet på en ny model for voksentandplejen, og Tandlægeforeningen afholdt en ekstraordinær generalforsamling og formulerede sin vision for fremtidens voksentandpleje

I 2018 klagede Tandlægeforeningen over Sundheds- og Ældreministeriet for Folketingets Ombudsmand. Klagen handler om, at Sundheds- og Ældreministeriet har gennemtrumfet ændringer af en evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen om de nationale kliniske retningslinjer for undersøgelsesintervaller inden for tandplejen.

Tandlægeforeningen fik i 2018 også en ny formand, Susanne Kleist, og en ny hovedbestyrelse tiltrådte.

Du kan læse Årsrapporten her

Senest opdateret 06. maj 2019