Patienters retsstilling

Aktindsigt i helbredsoplysninger, samtykke om videregivelse af oplysninger mv.