Overenskomster og aftaler om tandplejeydelser

Tandlægeoverenskomsten, BUT-overenskomsten, omsorgstandplejeoverenskomsten mv.

Du kan hente overenskomsterne her:

Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger (PDF-format)

Behandlingsforslag til kommunen efter overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæge (jf. § 7, stk. 4) (PDF-format) 

Aftaleblanket efter overenskomst mellem Tandlægeforeningen og KL om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæge (§ 2) (PDF-format)

Overenskomst for tandpleje af omsorgstandplejepatienter der behandles hos alment praktiserende tandlæger (PDF-format)