Love og regler

Overenskomster og aftaler, overordnet og specifik lovgivning mv.

 

Patienters retsstilling

Aktindsigt i helbredsoplysninger, samtykke om videregivelse af oplysninger mv.

Overordnet lovgivning

Sundhedsloven, bekendtgørelse om recepter, patientjournaler mv.

Tandlæger

Specifik lovgivning.

Tandplejere

Specifik lovgivning.

Tandteknikere

Specifik lovgivning.

Overenskomster og aftaler

Tandlægeoverenskomsten, BUT-overenskomsten, omsorgstandplejeoverenskomsten mv.