Erstatnings- og klagesystemet

Klager, erstatninger og forsikringer.

Information om tandbehandling

Klagemuligheder ved behandling i udlandet

Når skaden er sket

Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Klager over tandbehandling

Kontakt Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.