Mærkesager

Tandlægeforeningens mærkesager - fakta og holdninger.

Bedre overgang fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen

Mange unge dropper tandlægen, når de fylder 18 år. TF, kommunerne og KL kan være med til at forebygge drop-out

Brugerbetaling

Brugerbetalingen skal ned - den rammer især udsatte grupper

Regelmæssig tandpleje

Den bedste forsikring mod smerter og store udgifter til tandbehandling er at gå regelmæssigt til tandlæge

Tandpleje til særligt udsatte patientgrupper

Hjemløse, kontanthjælpsmodtagere, sårbare unge, dårligt stillede pensionister og svækkede ældre skal prioriteres

Ulighed i tandsundhed

Brugerbetalingen skal ned, der skal indføres særlige tilskudsordninger, og alle har ret til protetik

Unødvendigt bureaukrati

Der er mange eksempler på unødvendigt bureaukrati inden for tandplejen  

Tandsygdomme som bivirkning af medicin

Der bør indføres en tilskudsordning for patienter med et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed qua medicin