Tilbage til kursusoversigten

Fast Protetik fra A-Z

Kursusnummer 2984
Kursusdato 25. august 2023 kl. 09:30 - 4. maj 2024 -> kl. 16:00
Kursussted Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist 1. maj 2023
Point/CE-timer 0
Medlemspris 74.500,00 kr.
Tilmeld dig nu

Fast Protetik fra A-Z
Intensivt efteruddannelsesforløb


BESKRIVELSE
 
I løbet af seks moduler, der afholdes over 10 måneder – fra august 2023 til maj 2024 – vil du som deltager på dette intensive efteruddannelsesforløb få styrket din viden og kompetencer inden for fagområdet fast protetik.

Kursusrækken vil ”step by step” dække alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter, som er relevante for individuel patienthåndtering.
Der undervises i grundlæggende protetiske principper, materialevalg og opdaterede behandlingsmetoder.

Endvidere sætter kurset fokus på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af tilstande, som kræver fast protetisk behandling.
Der præsenteres og gennemgås flere patienttilfælde på hvert modul.

Ud over teori og praktiske opgaver, vil der forekomme gruppearbejde og diskussioner med vægt på aktuel behandlingsplanlægning.

Der skal påregnes forberedelsestid til de enkelte moduler, idet der vil blive udleveret en litteraturliste og tildelt hjemmeopgaver fra gang til gang.

MÅLGRUPPE
Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for fast protetik.
Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere behandlingsindsatsen i forhold til patienter med protetiske behandlingsbehov.

CERTIFIKAT
Deltagerne kan i forbindelse med kurset udarbejde en færdigbehandlet protetisk patientcase blandt egne patienter.
På baggrund af deltagelse i modulerne samt aflevering af denne kasuistik, certificeres deltagerne med diplom.

KURSUSGIVERE
Per Vult Von Steyern, professor/overtandlæge
Jan Frydensberg Thomsen, tandlæge

Samt gæsteforelæsere, blandt andre:
Stefano Gracis
Claes Bülow
Przemek Seweryniak
Daniel Edelhoff

STED 
Modul 1-5 afholdes på:

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Modul 6 afholdes på:
Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmø, Sverige

PRIS OG POINT
For medlemmer: 74.500 kr.
For ikke-medlemmer: 84.500 kr.

Kursusprisen er inkl. overnatning, fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale.

Der optjenes 108 point over hele forløbet, og der udleveres kursusbevis efter endt modul 6, såfremt der er deltaget i samtlige moduler.

DATOER OG MODULER 

Modul 1 - 25.-26. augsut 2023

Introduktion til fast protetik

 • Hvornår behøves fast protetik
 • Alternativ, interdisciplinær approach
 • Behandlingsprincipper
 • Protetiske overvejelser
 • Kommunikation/visualisering til patienten

Materialeegenskaber og valg

 • Fysikaliske egenskaber for metaller, keramik og polymer materialer
 • Biomekaniske aspekter
 • Biokompabilitet og afvigende materialereaktioner

Analyse og behandlingsplanlægning

 • Bidanalyse og kliniske faldgruber
 • Kæberegistrering og reproduktion på laboratoriet
 • Centric Relation - Retruderet position eller begge?
 • Okklusions- og artikulationsudformning:
        o Cuspid protection / canine guidance
        o Group function
        o Anterior guidance
        o Long centric
        o Freedom in centric
 • Behandlingsplanlægning klinisk og laboratorie workflow

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen og Claes Bülow

Modul 2 – 29.-30. september 2023
Metal alloys og en generel materiale brush-up

 • Metal alternativ 
 • Metalkeramik

Workflow på klinikken

 • Diagnostic wax up and mock-up
 • Præparation
 • Tissue management
 • Provisoriet som analyseredskab/CAD CAM fremstillede preshapes
 • Analogt aftryk eller intraoral scanning:
        o Muligheder og begrænsninger
 • Grundlaget for kvalitet på det tandtekniske arbejde:
        o Aftrykket/scanningen
        o Kæberegistreringer/bidregistreringer 
        o RP/CR registrering 
        o IP registrering
        o Konstruktionsbid registrering
        o Kant til kant registrering
 • Laboratoriesedlen

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern og Jan Frydensberg Thomsen

Modul 3 – 1.-2. december 2023
Dentale keramiske materialer, egenskaber, indikationer og clinical survival/success

 • Porcelæn
 • Glaskeramik
 • Oxidkeramik
 • Monolitisk/semimonolitisk translucente oxidkeramik

Keramiske restaureringer; præparation, farvevalg/optiske egenskaber, overfladebehandling og cementering/cementvalg

 • Facader
 • Inlays/onlays
 • Kroner
 • Broer
 • Keramiske restaureringer på implantater

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen og Przemek Seweryniak

Modul 4 – 2.-3. februar 2024
Litterature review: scientific evidence and critical thinking

 • Treatment planning case based
 • Case- discussion seminar
 • Documentation
 • Prognosis and long-term follow up

The formulation of a treatment plan: planned roadmap or extemporaneous improvisation?
An interactive course

If mastering any clinical dental procedure requires the acquisition of manual skills through training and practice, how does the dental professional learn to formulate a proper treatment plan? 
The clinician who undertakes this path has to understand that developing the necessary skills to plan a therapy that takes into account all patient-specific variables requires the acquisition of not only a good dose of experience, but also of evidence-based information on the predictability of the different clinical procedures, and an understanding of their correct sequence.
If you are unsure about the approach to have when facing a challenging clinical case or if you often find yourself improvising, this course will provide you with a clear roadmap to treatment planning. 
Ready to challenge yourself?

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen og Stefano Gracis

Modul 5 – 1.-2. marts 2024
Learning objectives
Identify the key elements in the creation of predictable results in Prosthetic Dentistry involving tooth-colored Restoration and CAD/CAM-technology.
Understand material selection criteria to ensure durable CAD/CAM-fabricated temporaries and to convert them into lithium disilicate or zirconium dioxide ceramic restorations.
Highlight the esthetic/functional potential and limitations of tooth-colored materials on the basis of long-term clinical results.

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen og Daniel Edelhoff

Modul 6 – 3.-4. maj 2024
Critical step-stones ved aflevering

 • Occlusal adjustments
 • Aflevering og patient education
 • Efter kontrol
 • SIMS skinner
 • Reparation af konstruktion
 • Maintanance

Kursusgivere
Per Vult Von Steyern og Jan Frydensberg Thomsen

Kasuistiker

 • Deltagernes egne cases kombineret med Per og Jans
 • Gruppeøvelser og gruppediskussioner 


Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet.