Tilbage til kursusoversigten

Klinikejerkonference 2023

Kursusnummer 2925
Kursusdato 22. april 2023 kl. 09:00 -> kl. 16:30
Kursussted Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart
Tilmeldingsfrist 17. april 2023
Point/CE-timer 6
Medlemspris 2.950,00 kr.
Tilmeld dig nu

Klinikejerkonference 2023
Hvordan løser vi manglen på arbejdskraft sammen?
– Rekruttering, tilknytning og kompetenceudvikling

Dagens foredragsholdere

Er du bekymret for, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft på din klinik? Så er du ikke alene. Tandlægebranchen er ekstremt udfordret på det område, og vi ser ind i en fremtid, hvor det kommer til at være et grundvilkår for din klinikdrift i mange år frem.

Derfor handler årets klinikejerkonference om, hvordan du som klinikejer ruster dig bedst muligt til en fremtid, hvor arbejdsmarkedet ser markant anderledes ud, end vi er vant til.

Vi ser på, hvad der kendetegner den kommende generation af arbejdstagere, og hvad du som klinikejer kan gøre for at tiltrække og fastholde dem. Du vil få indspark til, hvad der skal til for at tilbyde dine medarbejdere attraktive karrieremuligheder, og vi gør dig klogere på tendenserne på arbejdsmarkedet.

Sidst men ikke mindst, så får du mulighed for at netværke og dele erfaringer med en række andre klinikejere, ligesom du kan møde en række spændende udstillere på årets klinikejerkonference.

Dagens program punkt for punkt


09.00-09.30        
Registrering og morgenmad og get-together

09.30-09.50
Velkommen og intro til nyt KEU. Fokus på rettidig omhu – vi er udfordret og vi mangler allerede nu kvalificeret arbejdskraft – Hvad vil fremtiden bringe?
 v/ KEU-formand Søren Bach Petersen

09.50-10.00
Fremtidens udfordringer for Tandlægeforeningen
Ved Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen

10.00-10.40
Rekruttering
hvad ser generation Y og Z efter når de vælger arbejde?
v/ Mikkel Severin

10.40-11.10
Kaffepause og networking i udstillerområdet

11.10-12.00  
Hvordan står det til på klinikkerne? Er I en attraktiv arbejdsplads?
Med udgangspunkt i en anonym live-survey, hvor deltagerne bliver bedt om at besvare forskellige udsagn, tager vi livtag med de konkrete udfordringer, der kan være ude på klinikkerne. - Svarer din opfattelse af klinikken som arbejdsplads til dine medarbejderes opfattelse, og hvilke knapper kan der skrues på for at tiltrække og fastholde medarbejdere?
v/ Mikkel Severin

12.00-13.00    
Frokost

13:00-13.40
Arbejdsmarkedet  hvordan udvikler det sig, og hvordan passer tandplejebranchen ind?
v/ Laust Høgedahl, Lektor, CARMA – Center for Arbejdsmarkedsforskning, institut for Politik og Samfund og Det humanistiske Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU

13.40-14.25
Workshop, del 1 (vælg mellem workshop A, B eller C)*

14.25-14.55   
Kaffepause og networking i udstillerområdet

14.55-15.40
Workshop, del 2 (vælg mellem workshop A, B eller C)*


*Der vælges to ud af følgende tre workshops:

Workshop A)
Når et stillingsopslag ikke virker? Specifik rekruttering er det noget for branchen?
v/ Niels Kirkebye, Porthos Group

Workshop B)
Kompetenceudvikling gennem delegation - en vej til arbejdsglæde (hvad kan man, og hvad må man?)
Hvor finder vi medarbejderne i fremtiden? – alternative uddannelses- og kompetenceprofiler i tandplejen
v/ Ole Marker

Workshop C).
Politisk interessevaretagelse - kom med en tur i spindoktorens værksted og hør, hvordan Tandlægeforeningen arbejder for at få sat emner som manglen på arbejdskraft på den politiske dagsorden.
Ved Noa Jankovic, politisk chef i Tandlægeforeningen

15.40-15.50
Kort pause


15.50-16.30
Underholdende og humoristisk foredrag om fremtiden
Spillereglerne til fremtiden ændrer sig – sådan spiller du med?
v/Universal futurist Anne Skare Nielsen

16.30
Tak for i dag

OBS
Praktisk ved valg af workshops
14 dage før afviklingen af klinikejerkonferencen får du tilsendt et link, som du skal klikke på for at vælge workshops. Der er tre workshops i alt at vælge imellem hvoraf du udvælger to, du gerne vil deltage i. Du vil modtage en bekræftelse på dine valg.

Målgruppe
Klinikejere som er medlem af Tandlægeforeningen

Hindsgavl Slot
Konferencen afholdes i fantastiske omgivelser på Hindsgavl Slot