Særligt for studerende og nyuddannede tandlæger

Læs om alle dine fordele som stud.odont. og nyuddannet tandlæge.
Gratis medlemskab
 
Det er gratis at være medlem af Tandlægeforeningen, mens du er studerende og det første år efter endt uddannelse. Det andet år efter endt uddannelse betaler du kun 40 % af kontingentet og på det tredje år efter endt uddannelse kun 65 % af kontingentet.


Tandlægebladet 12 gange årligt
 
Du modtager Tandlægebladet 12 gange årligt. Her skriver vi om dit arbejdsliv, dit studieliv og din karriere. Du kan fx gøre brug af de klinisk relevante guides, holde dig fagligt opdateret gennem videnskabelige artikler og få overblik over ny forskning. Du møder også en masse kollegaer i bladet, ligesom vi sætter lovgivning, myndigheder og Christiansborg under en kritisk lup.

Karriererådgivning og jobsøgning
 
Vi tilbyder personlig feedback og sparring på dit CV og din jobansøgning.
Du har også mulighed for at oprette en gratis jobprofil på jobportalen Dentaljob.dk. Siden har over 7.000 besøg om ugen og er Danmarks største jobportal i dentalverdenen.

Juridisk tjek af din ansættelseskontrakt og lønaftale
 
Som nyuddannet kan du få specialiseret juridisk bistand, fx om karriere, løn og ansættelse, og vi tilbyder at gennemgå din ansættelseskontrakt, inden du skriver under.
Arrangementer og kurser
 
Vi tilbyder skræddersyede kurser – også til nyuddannede. Vi følger dig allerede på dit sidste semester og igen til kandidatorientering, når du er færdiguddannet. På kurset ”Ny i praksis” bliver du klædt på til dit nye liv som tandlæge, og på faglige temadage går vi i dybden med et specifikt emne. Vi tilbyder også webinarer, fx om journalføring og ydelsessystemet i voksentandplejen. Du har desuden mulighed for at udbygge din viden ved at deltage i arrangementer som Tandfaglige Dage.
Gratis forsikringer Som studerende får du gratis ulykkes- og livsforsikring fra TandlægeTryghed, og på 10. semester får du også en gratis erhvervsudygtighedsforsikring. Du har desuden mulighed for at tegne privatforsikringer til fordelagtige priser. Læs mere om TandlægeTrygheds tilbud til studerende.
Tdlnet.dk – breaking news og værktøjskasse Du får adgang til det lukkede medlemssite Tdlnet.dk, hvor du kan holde dig opdateret med nyheder på tandlægeområdet, lovgivning, FAQ’er og meget mere.
Interessevaretagelse og faglige netværk

Vi driver en række faglige netværk, ligesom du har mulighed for at være aktiv i et politisk udvalg, der interesserer dig. 

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre tandlægernes arbejdsvilkår, og vi forhandler overenskomster på dine vegne.

Vi samarbejder med organisationer, arbejder strategisk på at få indflydelse på mediernes dagsorden, og vi er tandlægernes stemme på Christiansborg.

Meld dig ind i Tandlægeforeningen her