Det er bedre at forebygge end at helbrede

Danske tandlæger satser på forebyggelse fremfor behandling. Det skal vi også i fremtiden.


I Danmark har vi tæt på verdens bedste tandpleje. Fokus har hidtil været på forebyggelse, og resultatet er en stadig bedre tandsundhed hos danskerne. Det kan vi godt være stolte af, og det skal vi bygge videre på i fremtidens model for tandplejen. 

Tandlægeforeningens vision for fremtidens tandpleje er, at Danmark også i fremtiden skal have en tandpleje i international topklasse: Tandplejen skal ligge på et meget højt fagligt niveau, og patienterne skal behandles så lidt som muligt – men så meget som er nødvendigt for den enkelte patient.

Forebyggelsen skal spille en lige så central rolle som hidtil. Ideelt set burde undersøgelse, tandrensning samt forebyggende lakering for at undgå huller, være billigere eller måske endda gratis. 

Gå regelmæssigt til tandlæge
Den bedste forsikring mod smerter og store udgifter til tandbehandling er at gå regelmæssigt til tandlæge. Når du går regelmæssigt til tandlæge, får du tjekket tænder og mund af en professionel. Du kan sagtens have fx hul i en tand eller parodontitis uden at mærke noget særligt til det. Du kan dermed få bremset små problemer i opløbet, inden de når at udvikle sig til alvorlige behandlingskrævende sygdomme. Desuden kan du få gode råd om, hvordan du selv holder tænderne rene og munden frisk.

Mundhulen med tænder og kæber udgør en integreret del af kroppen, lige som øjne og ører gør det. Det betyder, at en livstruende sygdom som betændelse i hjertet (endokarditis) kan udløses af parodontitis. Diabetes kan ligeledes forværres alvorligt af parodontitis. Også derfor er det vigtigt, at man bliver tjekket regelmæssigt hos tandlægen.

Brugerbetalingen er for høj
Hvorfor skal man betale for tandlægen, når lægen er gratis? Svaret fortaber sig i historien, og ingen regering har endnu turde røre ved den alt for høje brugerbetaling. Tværtimod har man skåret i tilskuddet til tandlægen. I dag betaler danskerne selv godt 80 % af tandlægeregningen - for små 40 år siden betalte danskerne kun 55 % af regningen. Det er i orden, at der er et element af brugerbetaling. 
Delvis brugerbetaling giver patienterne et medansvar for deres egen tandsundhed og får dem til at passe bedre på deres tænder. Men brugerbetalingen inden for voksentandplejen er blevet for høj og rammer især en række udsatte grupper, som ikke har råd til at betale for nødvendige behandlinger.

Læs mere om Tandlægeforeningens sundheds- og forebyggelsespolitik

Læs mere om Tandlægeforeningens mærkesager