Social ulighed sætter sig i tænderne

Høj brugerbetaling skaber social ulighed. Hæv det offentlige tilskud til tandpleje, så alle har råd til at gå til tandlæge.

Ulighed i sundhed slår hårdt igennem i tænderne.

Der er ikke fri og lige adgang hos tandlægen til forskel fra resten af sundhedsvæsenet. Det er ofte din økonomi, der afgør, om du har mulighed for at få tandbehandling.

Den høje brugerbetaling hos tandlægen rammer socialt skævt og skaber en uværdig ulighed i tandsundhed.

Ledige, personer med kort uddannelse og personer der selv synes, de har en lav, social status, har færre tænder, flere tandsmerter og går sjældnere til tandlæge. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Epinion har lavet for Tandlægeforeningen.

Hvis du ikke går til tandlæge, kan du ende i en ond cirkel med flere tandproblemer, lavere livskvalitet og højere tandlægeregninger.

Hæv det offentlige tilskud til tandpleje
Politikerne har bestemt, at det offentlige kun betaler 16 % af din tandlægeregning. Resten betaler du selv.

Hæv det offentlige tilskud til tandpleje, så alle har råd til at gå til tandlæge. Bekæmp den sociale ulighed.

Fakta om ulighed i tandsundhed

 • Jo længere uddannelse, jo flere naturlige tænder: Andelen af voksne på 30 år eller derover, som har 20 eller flere naturlige tænder, stiger med uddannelsesniveauet.
 • Jo lavere social position i samfundet, man selv synes, man har - jo flere tandsmerter og utilfredshed med tænderne.
 • Næsten halvdelen af de personer, der selv synes, at de har en lav position i samfundet, går ikke regelmæssigt til tandlæge.
 • Mere end tre gange så mange af dem, der selv synes, at de har en lav social position i samfundet, har synligt manglende tænder sammenlignet med de personer, der mener, at de har en høj social position.
 • Næsten en tredjedel af 3F’erne undlader at gå til tandlægen af økonomiske årsager.

  Kilder:
 • ”Undersøgelse om opfattelse af egen tandsundhed blandt danskere over 40 år”, Tandlægeforeningen 2020.
 • ”Social ulighed i sundhed og sygdom. Udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017.” Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af SDU i 2020.
 • Helbredsundersøgelse blandt 3F’s medlemmer fra 2019.

  Læs mere
  Sænk brugerbetalingen hos tandlægen
  Ældre skal også have råd til at gå til tandlæge
  Sund mund – sund krop