Ældre skal også have råd til at gå til tandlæge

Ældre har oftere problemer med tænderne, men mange har svært ved at betale tandlægeregningen. Hæv det offentlige tilskud til tandpleje, så alle har råd til at gå til tandlæge.


Vi lever længere, og flere og flere af os bevarer vores egne tænder livet ud. I 2018 var lidt over 1,1 million danskere fyldt 65 år, og for 40 år siden ville to tredjedele af dem have tabt alle deres tænder. I dag er det under en femtedel.

Men flere tænder kræver ekstra tandpleje, og reparationerne stiger med alderen.

Hæv det offentlige tilskud til tandpleje
Politikerne har bestemt, at det offentlige kun betaler 16 % af din tandlægeregning. Du betaler resten selv.

Det er for dyrt for mange ældre, som har højere tandlægeregninger end gennemsnittet. Især for de mange pensionister, som er økonomisk dårligt stillet.

I en velfærdsstat som den danske bør pensionisters opsparing ikke have indflydelse på til- eller fravalg af tandpleje.

Tandlægeforeningen mener, at:
• Brugerbetalingen skal sænkes, så ældre har råd til at gå til tandlæge.
• Pensionsloven skal udvides, så der gives kommunalt tilskud til bedøvelse og røntgenoptagelser.
• Omsorgstandplejen skal forbedres ved at slå omsorgstandplejen og specialtandplejen sammen og ved at gøre det nemmere at visitere til omsorgstandplejen.

Læs mere
Sænk brugerbetalingen hos tandlægen
Social ulighed sætter sig i tænderne
Sund mund – sund krop