Tandlægeforeningen uddeler skolarstipendier for 648.000 kroner

Tandlægeforeningen har uddelt skolarstipendier for i alt 648.000 kroner til fire tandlægestuderende fra Københavns Universitet.
15. november 2022

Fire tandlægestuderende har modtaget et skolarstipendium på 162.000 kroner hver af Tandlægeforeningen. Formanden for Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, uddelte stipendierne til Tandlægeforeningens Symposium den 4. november 2022 i København, hvor cirka 1000 tandlæger var samlet for at blive klogere på infektioner omkring implantater.

Tandlægestuderende på Københavns Universitet, Lone Rousing Lauridsen, skal med stipendiet forske i en ny varmeteknik, der formentligt svækker tanden mindre, end når der bliver brugt bor i forbindelse med en stifttandsbehandling. Ifølge Lone Rousing Lauridsen kan det være svært for tandlægen at se ordentligt, når der skal bores dybt nede i tanden: Problemet opstår, når der i forbindelse med en rodbehandling bliver indført et naturgummiprodukt, som bliver fjernet igen, ved at tandlægen borer det væk. Målet med forskningsprojektet er at nedbringe antallet af patienter, der får svækket eller ødelagt tanden af en stifttandsbehandling. Det vil Lone Rousing Lauridsen forsøge ved at erstatte den konventionelle fjernelse af naturgummiet, som i fagsproget kaldes guttaperka, og bor med varmeteknikken.

Tandlægestuderende på Københavns Universitet, Emma Nesheim, skal med stipendiet forske i betændelsesspredning, som opstår i forbindelse med en tandrodsbetændelse, og som er så alvorligt, at patienterne indlægges på hospitalet. I dag ved man, at infektioner i mundhulen kan sprede sig og forårsage livstruende infektioner i kroppen, men man ved endnu ikke præcis hvilke faktorer, der medfører, at infektionen pludselig blusser op hos enkelte og spredes, så man skal indlægges. For at finde svaret på det, skal Emma Nesheim analysere og sammenligne en række indlagte patienters forløb før, under og efter hospitalsindlæggelsen.

Tandlægestuderende på Københavns Universitet, Sofie Holmboe Dahl, skal med stipendiet forske i og måle graden af forsømmelse af tandpleje hos en gruppe patienter, der har været indlagt med alvorlige betændelsestilstande. Formålet med forskningsprojektet er at undersøge graden af forsømmelse hos omkring 200 hospitalsindlagte patienter og analysere sig frem til, hvordan patienterne er endt, hvor de er, og hvordan man kan forbedre tandsundheden hos denne gruppe.

Tandlægestuderende på Københavns Universitet, Klara Grønhøj, skal med stipendiet forske i, hvorfor nogle patienter får en alvorlig infektion efter at have fået fjernet en tand. Målet med forskningsprojektet er at finde frem til en viden, der kan gøre det muligt at forebygge de alvorlige og indlæggelseskrævende infektioner. For at komme nærmere årsagen til de alvorlige infektioner, sammenligner Klara Grønhøj patienternes historik op til, at tænderne blev fjernet. Hun kigger blandt andet på, om patienterne har andre sygdomme, der kan have haft indvirkning på, at der kom infektion, og om der blev givet forebyggende medicin forud for operationen.

De fire tandlægestuderende påbegyndte deres forskningsprojekter den 1. september 2022. Forskningsresultaterne forventes offentliggjort i Tandlægebladet i 2023.

DOWNLOAD FOTO

For yderligere information, kontakt venligst:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Gitte Almer, kommunikationschef, Tandlægeforeningen, tlf.: 61 33 86 46, gan@tdl.dk

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.