Tandpleje til særligt udsatte patientgrupper

Hjemløse, kontanthjælpsmodtagere, sårbare unge, dårligt stillede pensionister og svækkede ældre skal prioriteres

 

Kontanthjælpsmodtagere

Afskaf den nuværende egenbetaling for patienter, der bruger tilskudsordningen via lov om aktiv socialpolitik § 82 a.

Sårbare unge

Opret et efterværn, der kan støtte en lille gruppe særligt udsatte unge ud over det 18. år.  

Økonomisk dårligt stillede pensionister

Udvid pensionsloven, så der ydes kommunalt tilskud til bedøvelse og røntgenoptagelser.

Svækkede ældre

Omsorgstandplejen og specialtandplejen bør lægges sammen. Overgangen fra den private tandpleje til omsorgstandplejen skal være lettere – det skal være nemmere at visitere.