Det mener Tandlægeforeningen om regelmæssig tandpleje

Det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge for at forebygge sygdomme i tænder og mund og fremme sundheden i mund og krop.

Tandlægeforeningen mener, at:

  • Det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge for at forebygge sygdomme i tænder og mund og fremme sundheden i munden og resten af kroppen.
  • Ved at gå regelmæssigt til tandlæge opnår man at få tjekket tænder og mund af en professionel. Man kan sagtens have fx hul i en tand eller parodontitis uden at mærke noget særligt til det selv. Man kan dermed få bremset små problemer i opløbet, inden de når at udvikle sig til alvorlige behandlingskrævende sygdomme. Desuden kan man få gode råd om, hvordan man selv holder tænderne rene og munden frisk.
  • Mundhulen med tænder og kæber er en integreret del af kroppen, lige som øjne og ører. Det betyder, at en livstruende sygdom som betændelse i hjertet (endokarditis) kan udløses af betændelse i tandkødet (parodontitis). Diabetes kan ligeledes forværres alvorligt af parodontitis. Også derfor er det vigtigt, at man bliver tjekket regelmæssigt hos tandlægen.
  • En række symptomer på sygdom eller dårligt helbred generelt kan give anledning til symptomer i mundhulen. Tandlægen kan eksempelvis se symptomer på mundhulekræft og forstadier til det. Desuden vil tandlægen kunne se symptomer på visse former for leukæmi. Endvidere kan spiseforstyrrelser også afspejles i patientens tandstatus.
  • Det er sund fornuft, at patienter indkaldes til tandlæge med individuelle mellemrum, som er fastsat med baggrund i nationale kliniske retningslinjer.
  • Den danske ordning med regelmæssig tandpleje er til fordel ikke alene for patienterne, men også for samfundet. I mange lande hvor man ikke har tilsvarende ordninger, er tandpine den hyppigste årsag til fravær fra arbejde og skolegang.

Fakta om regelmæssig tandpleje

· Det er individuelt, hvor ofte man skal gå til tandlæge. Tiden mellem tandlægebesøgene fastlægges ud fra, om man er i såkaldt grøn, gul eller rød kategori.

· Reglerne om grøn, gul og rød kategori findes i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for undersøgelsesintervaller inden for tandplejen. De afgørende kriterier er, om man har aktiv sygdom, og om risikofaktorer kan ændres. Tandlægeforeningen er enig med Sundhedsstyrelsen i disse retningslinjer, som desværre er under pres, da Folketinget efter 1.6.2018 ikke længere ønsker at give patienterne det tilskud, som er nødvendigt for at overholde retningslinjerne.

· Retningslinjerne for undersøgelsesintervaller gælder både for voksentandplejen og for børne- og ungdomstandplejen.

 Godkendt af Hovedbestyrelsen den 4. februar 2021.

 Nærmere oplysninger kan fås hos Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11 eller mail cbe@tdl.dk