Det mener Tandlægeforeningen om en bedre overgang fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen

Mange unge dropper tandlægen, når de fylder 18 år. TF, kommunerne og KL kan være med til at forebygge dropout

Baggrund
En stor del af de unge dropper ud af tandplejen, når de som 18-årige forlader børne- og ungetandplejen. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 45 % af de unge mellem 18 og 24 år ikke var til tandlæge i perioden 2015-2017.

Mange af de unge, der bliver væk fra tandlægen, ender med både tandsmerter, store behandlingsbehov og store udgifter, der kunne have været undgået. Samfundsmæssigt er det både økonomisk og sundhedsmæssigt et problem, at de gode tandplejevaner, som indlæres via børne- og ungdomstandplejen, ikke videreføres i voksenlivet. En stor del af problemet synes at være forbundet med selve overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen. Tandlægeforeningen giver derfor her en række forslag til, hvordan denne overgang mellem to sektorer kan styrkes.

Hvad kan kommunerne gøre?
Hvis kommunen byder velkommen til nye borgere med en velkomstpakke
med en tjekliste, kan kommunen sikre, at tjeklisten indeholder en påmindelse
om, at man får valgt en tandlæge. Tjeklisten kan indeholde link til ”Find en
tandlæge”-funktionen på Tandlaegeforeningen.dk.

Den kommunale tandpleje kan gøre følgende:
1) I forbindelse med den sidste undersøgelse af den unge gives følgende
informationer:

  • Det er nu den unges eget ansvar at finde en privatpraktiserende tandlæge. Den unge skal opfordres til at vælge tandlæge, inden han/hun stopper i børne- og ungdomstandplejen. Det kan evt. også ske gennem oplysning til forældrene.
  • Hvordan man finder en tandlæge.
  • Opsummering af den unges tandstatus og prognose.
  • Hvorfor det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge.
  • Det er ikke dyrt at gå til tandlæge – men det kan blive dyrt at lade være.
  • Den unge skal meddele den kommunale tandpleje, hvilken privatpraktiserende tandlæge han/hun har valgt og give accept til overførsel af materiale.

2) Standardskema med forslag til oplysninger, der kan være behov for at overdrage udfyldes og sendes sammen med de seneste 2 sæt bitewings og eventuelle andre relevante røntgenfotos til den privatpraktiserende tandlæge, som patienten har valgt. Det vil altid være muligt at rekvirere den fulde journal.

3) Sende en påmindelse (elektronisk) til unge, der ikke har ”hævet en ydelse”, når de fylder 20 år.

Overenskomst (BUT) mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening (trådte i kraft 1. april 2016):

Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening har indgået en overenskomst vedr. børne- og ungdomstandpleje. Overenskomsten indeholder bl.a. følgende formuleringer:

  • Kommunerne er forpligtet til skriftligt at orientere alle børn og unge under 18 år om, hvordan kommunen har tilrettelagt sin børne- og ungdomstandpleje samt en præcisering af, at kommunerne i dialogen med unge fra 15-års alderen skriftligt skal oplyse om mulighederne for vederlagsfrit at vælge at modtage tandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis.
  • Er kommunen bekendt med den unges mobiltelefonnummer, skal kommunen lade oplysning herom indgå i det materiale, som oversendes til tandlægen i privat praksis.
  • Når den unges forløb i den offentligt finansierede børne- og ungdomstandpleje nærmer sig sin afslutning, skal kommunen informere om vigtigheden af, at patienterne også efter det fyldte 18. år går regelmæssigt til tandlæge.

Godkendt af Hovedbestyrelsen den 4. februar 2021.

Nærmere oplysninger kan fås hos Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 70 25 77 11 eller mail cbe@tdl.dk