Mærkesager

Tandlægeforeningen arbejder for at styrke tandlægernes vilkår og forbedre tandsundheden i Danmark. Her finder du en oversigt over de mærkesager, som vi har særligt fokus på.

Lighed i sundhed

Høj brugerbetaling medfører social ulighed. Tandlægeforeningen arbejder for, at der skal være lighed i sundhed.

Ny aftale for voksentandplejen

Der skal indgås en ny aftale for voksentandplejen, og der skal skabes ordnede forhold for voksentandplejen.

Dropout hos tandlægen

Det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge for at forebygge sygdomme i tænder og mund og fremme sundheden i mund og krop.

Sund mund - sund krop

Der er sammenhæng mellem sundhed i munden og sundhed i resten af kroppen.

Tandlægemangel

Der mangler tandlæger i Danmark - især specialtandlæger i tandregulering. Det kan gå ud over tandsundheden.

Faglighed og forbeholdt virksomhed

Tandlægers høje faglighed fastholdes gennem relevant efteruddannelse. Tandklinikker skal fortsat ejes af tandlæger – ikke af kapitalfonde.