Mærkesager

Tandlægeforeningen arbejder for at styrke tandlægernes vilkår og forbedre tandsundheden i Danmark. Her finder du en oversigt over de mærkesager, som vi har særligt fokus på.

Ny aftale for voksentandplejen

Der skal indgås en ny aftale for voksentandplejen, og der skal skabes ordnede forhold for voksentandplejen.

Sund mund – sund krop

Der er sammenhæng mellem sundhed i munden og sundhed i resten af kroppen.

Bedre overgang fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen

Mange unge dropper tandlægen, når de fylder 18 år. TF, kommunerne og KL kan være med til at forebygge dropout

Brugerbetaling

Brugerbetalingen skal sænkes – den rammer især en række udsatte grupper.

Regelmæssig tandpleje

Det er vigtigt at gå regelmæssigt til tandlæge for at forebygge sygdomme i tænder og mund og fremme sundheden i mund og krop.

Tandpleje til særligt udsatte patientgrupper

Hjemløse, kontanthjælpsmodtagere, sårbare unge, dårligt stillede pensionister og svækkede ældre skal prioriteres

Ulighed i tandsundhed

Høj brugerbetaling medfører social ulighed.

Mindre bureaukrati i tandplejen

Her er en række konkrete eksempler på unødvendigt bureaukrati inden for tandplejen.

Tandsygdomme som bivirkning af medicin

Der bør indføres en tilskudsordning for patienter med et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed qua medicin.