Mindre kalk i vandet kan give flere huller i tænderne

PRESSEMEDDELELSE
21. december 2018
Bemærk: Denne nyhed er mere end et år gammel og kan indeholde forældet information.

Vandværkerne i Storkøbenhavn vil blødgøre vandet for at sænke kalkindholdet. Det giver mindre kalk i bruser, kaffemaskine og elkedel. Men det kan også give flere huller i tænderne hos borgerne i Storkøbenhavn. For mindre kalk i vandet betyder også mindre fluorid, som sammen beskytter tænderne mod huller. Risikoen for caries kan forøges med op til 45 %.

Hovedstadsområdets forsyningsselskab HOFOR vil blødgøre vandet for at mindske kalkindholdet. I 2017 blev Brøndbyvester vandværk som det første ombygget til blødgøring, og frem til 2024 vil 8 kommuner i hovedstadsområdet få blødgøringsanlæg. Men blødere vand kan give flere huller i tænderne, og derfor advarer Tandlægeforeningen nu befolkningen i Storkøbenhavn om risikoen for flere huller i tænderne.

”Det er fint, at vandet bliver blødere, så vi ikke får så meget kalk i vaskemaskinen og elkedlen. Men vi ved fra undersøgelser, at blødt vand øger risikoen for huller i tænderne. Vores tænder består for en stor del af calcium. Når man reducerer calciumindholdet i drikkevandet, vil det rykke ved spytbalancen, så tandsubstansen lettere opløses. Mindre calcium betyder også mindre fluorid i vandet, og det øger risikoen for caries. Så borgerne i Storkøbenhavn skal nu være ekstra omhyggelige med mundhygiejnen og sørge for at bruge tandpasta med fluorid,” siger Tandlægeforeningens formand Susanne Kleist.

Forskere anbefaler forebyggelse af caries
Kalk og fluorindholdet i vandet er forskelligt rundt om i Danmark. I Nord- og Midtjylland er kalk og fluorindholdet lavere end i resten af landet. Undersøgelser viser, at kommuner med blødt vand og lavt fluorindhold historisk set har haft markant højere forekomst af huller i tænderne. En gruppe forskere undersøgte i 2004 cariesforekomsten hos godt 52.000 skolebørn i hele Danmark. Konklusionen var klar; i kommuner med blødt drikkevand var forekomsten af caries markant højere (se kortet).

To forskere, Kim Ekstrand, lektor ved Odontologisk Institut på Københavns Universitet og Professor Emeritus Erik Arvin fra DTU skriver i en videnskabelig artikel i Tandlægebladet, at man bør igangsætte cariesforebyggende tiltag i forbindelse med blødgøring af drikkevandet. Forskerne anbefaler, at kommunerne oplyser borgerne om risikoen for caries og tager højde for den forøgede cariesforekomst i den kommunale tandpleje og i omsorgstandplejen:

”Den første anbefaling er, at autoriteterne i kommunen gør deres borgere bevidste omkring ændringen og åbent lægger frem, at blødgøring af drikkevandet kan medføre øget forekomst af caries. Yderligere bør autoriteterne være ærlige om, at foranstaltningerne medfører øgede udgifter for kommunen i form af ekstra ressourcer til den kommunale tandpleje, herunder omsorgstandplejen, og for den enkelte borger,” skriver Kim Ekstrand og Erik Arvin i Tandlægebladet.

Forskerne diskuterer muligheden for at tilsætte ekstra fluorid i drikkevandet, sådan som man har gjort i Irland og USA. Det har en stor positiv effekt, men ideen om tilsætninger i drikkevandet er ikke accepteret i Danmark. I stedet for at tilsætte fluorid i drikkevandet anbefaler Kim Ekstrand og Erik Arvin, at de kilder vi har til fluorid i dag, anvendes optimalt.

Tandlægeforeningens gode råd, hvis du bor i et område med blødt vand:

  • Børst tænder minimum 2 gange om dagen.
  • Brug fluoridholdig tandpasta, for fluorid hæmmer udviklingen af caries. Mængden af fluorid i din tandpasta fremgår af indholdsfortegnelsen (ppm F). Du bør vælge fluoridholdig tandpasta med 1.450-1.500 ppm fluorid. Mange natur- og økotandpastaer indeholder ikke fluorid og kan derfor ikke anbefales.
  • Voksne, store børn og unge: Brug 1-2 cm tandpasta hver gang. Børn under 6 år: Brug fluoridholdig tandpasta i en mængde, der svarer til barnets lillefingernegl. Hjælp dine børn med tandbørstning frem til barnet er 12 år.
  • Gå regelmæssigt til tandlægen.
  • Drikkevand fra hanen bør være rent og uden tilsætningsstoffer, for det er umuligt at styre, hvor meget vand folk drikker. For at komme caries blandt skolebørn til livs kan de kommunale tandlæger derfor gøre brug af andre metoder, fx ekstra tandbørstning, mundskylning med fluorid eller fluoridpensling.


Kilde: Tandlægebladet
 
For nærmere information kontakt:
Charlotte Bender, kommunikationschef, tlf. 24 59 04 69, cbe@tdl.dk
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 26 82 18 24, chh@tdl.

© Tandlægeforeningen. Du må gerne citere fra denne artikel, men du skal angive Tandlægeforeningen som kilde.
Senest opdateret 21. december 2018