Tandlægeforeningen har fået ny formand

29. november 2018
Susanne Kleist, tandlæge og klinikejer i Roskilde, er valgt til ny formand for Tandlægeforeningen.
 
”I Danmark har vi en tandpleje i verdensklasse. Den bygger på forebyggelse fremfor behandling og har betydet, at den danske befolkning får stadig bedre tænder. Det er jeg stolt af at bidrage til, og det skal vi værne om i fremtiden. Men der er stadig mennesker i Danmark, som ikke får den nødvendige tandbehandling. Jeg tænker på de alt for mange unge, der dropper ud, efter de har forladt børne- og ungdomstandplejen og får problemer med tænderne i en alt for ung alder. Og de syge, hjemløse og ældre, som har svært ved at komme til tandlægen og ofte også svært ved at betale regningen. Tandplejen skal indrettes, så de får målrettet hjælp, for social ulighed skal ikke føre til dårlige tænder,” fortæller den nyslåede formand Susanne Kleist.  
 

Ny model for voksentandpleje skal fastholde kvaliteten
Susanne Kleist bliver formand i en tid, hvor tandlægerne står over for nye udfordringer. Regeringen arbejder i øjeblikket på en ny model for voksentandplejen, som efter planen skal præsenteres i 2019.
 
”Vi får en ny model for voksentandplejen, og vi kommer til at se nye former for tandlægeklinikker og kæder, der gradvist vil erstatte den traditionelle enkeltmandsejede tandklinik. Jeg ser positivt på innovation og udvikling, men det er vigtigt at sikre den høje tandsundhed i Danmark og at udnytte tandlægernes faglige kompetencer bedst muligt. Vi skal fokusere på kvalitet og på befolkningens sundhed – ikke på kortsigtede besparelser,” siger Susanne Kleist.
 
Tandlægeformand: Dialog, mindre bureaukrati og flere tandlæger
Den nye formand for Tandlægeforeningen vil som noget af det første gå i dialog med sundhedssektoren og politikerne.
 
”Tandlægeforeningen skal være alle tandlægers talerør og en konstruktiv og klar samarbejdspartner med hele sundhedssektoren og det politiske system. Det er vigtigt, at alle tandlæger står sammen som faggruppe – både klinikejere og de ansatte i det offentlige og i det private. Vi skal arbejde for mindre bureaukrati og for gode arbejdsforhold for alle tandlæger,” understreger Susanne Kleist.
 
Hun vil også kæmpe for, at tandlægeuddannelsen styrkes, og at der uddannes flere tandlæger. ”Der er mangel på tandlæger i Danmark, så vi skal have et øget optag på tandlægeskolerne og en egentlig turnusordning for de nyuddannede tandlæger, så de bliver godt rustede til deres fremtidige virke,” siger den nye formand. 
 
Den anden kvindelige formand i 145 år
Susanne Kleist er den anden kvindelige formand i Tandlægeforeningens historie. Hun afløser tandlæge og klinikejer i Kolding, Freddie Sloth-Lisbjerg, som var formand for Tandlægeforeningen i syv år. Susanne Kleist har været fagpolitisk aktiv i Region Sjællands Tandlægeforening (tidligere Anden Kreds) siden år 2000. Hun har været formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg i fem år og blev valgt til Tandlægeforeningens hovedbestyrelse i 2016.
 
Susanne Kleist er 53 år. Hun dimitterede fra Tandlægeskolen i København som 23-årig i 1989. Efter endt uddannelse arbejdede hun som militærtandlæge i et år og efterfølgende som ansat tandlæge på Frederiksberg. I 1991 etablerede hun Roskilde Tandklinik, som hun stadig driver sammen med sin mand, som også er tandlæge.
 
Privat bor Susanne Kleist med sin mand på Østerbro i København. De har tilsammen tre børn, som alle er flyttet hjemmefra. Fritiden bruger Susanne Kleist bl.a. på at dyrke motion og synge i kor. Hun interesserer sig meget for musik og teater og har deltaget på Roskilde Festival de sidste fem år.
 
Om Tandlægeforeningen
Tandlægeforeningen er en interesseorganisation for alle tandlæger. Foreningen har knap 6000 med-lemmer - både klinikejere, privatansatte og offentligt ansatte tandlæger. Tandlægeforeningen blev dannet i 1873.
 
 
For yderligere information:
Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf.: 24 59 04 69, cbe@tdl.dk 
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent i Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, chh@tdl.dk

Senest opdateret 29. november 2018