Flere ældre – flere tænder - bedre tandpleje

PRESSEMEDDELELSE
16. november 2018
Vi bliver ældre og ældre, og mange af os beholder vore egne tænder. Men tænderne skal passes, og reparationerne stiger med alderen. Navnlig ældre med kroniske sygdomme, socialt udsatte og svækkede ældre har problemer med tandsundheden. De har brug for særlig tandpleje og behandling. Men der mangler fokus på de ældre i tandplejen, og der er ikke afsat de nødvendige økonomiske midler.

Danskerne lever længere, de er sundere, og de beholder deres egne tænder. I 2018 er vi lidt over 1,1 millioner danskere, som er fyldt 65 år. For 40 år siden ville to tredjedele af dem have tabt alle deres tænder – i dag er det under en femtedel. Det er en meget positiv udvikling. Men når vi bevarer vores tænder og lever længere, giver det også nogle udfordringer.

”Til et godt ældreliv hører også den nødvendige pleje og behandling af tænderne. I dag får syge og svækkede ældre ikke altid den tandpleje, som er nødvendig. Ældre mennesker har særlige udfordringer ift. at bevare en god tandsundhed. Hvis vi skal sikre en sund alderdom, er det derfor helt afgørende, at vi får meget mere fokus på ældre menneskers tandsundhed og får indrettet tandplejeområdet til at sikre dette,” siger seniorkonsulent Rikke Hamfeldt fra Ældre Sagen.
 
Tilskud til ældre, så de får ligebehandling 
I Danmark betaler vi selv mere end 80 % af tandlægeregningen, og det er for dyrt for mange ældre mennesker, som har højere tandlægeregninger end gennemsnittet. Det er særligt et problem for de mange pensionister, som er økonomisk dårligt stillet. Pensionister kan få et særligt tilskud til en række tandplejeydelser via pensionsloven. Men det er ikke alle ydelser, der er tilskudsberettigede, og det er en jungle at finde rundt i tilskudsordningerne både for den ældre patient og for tandlægen. Det betyder, at tandlægen nogle gange må behandle den ældre patient på en måde, som er anderledes end den behandling, man tilbyder andre patienter i samme situation.
 
”Man kan fx ikke få tilskud til bedøvelse og røntgenoptagelser, med mindre kommunen har godkendt en særskilt ansøgning fra pensionisten om det. Men bedøvelse og røntgenoptagelser er basale og nødvendige tandplejeydelser, som de ældre også skal have ret til. Der skal være mere klarhed over hvilke tilskud, de ældre kan få, og pensionsloven bør omfatte kommunalt tilskud til bedøvelse og røntgenoptagelser hver gang. Der skal være en ordentlig og lige behandling af de ældre,” siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.
 
Bedre fokus på ældres tandpleje på plejecentre og ældreboliger
Kommunerne har ifølge lovgivningen pligt til at tilbyde omsorgstandpleje til ældre borgere på plejehjem og i ældreboliger. Målgruppen for omsorgstandplejen er estimeret til at være omkring 60.000 borgere, men i dag visiteres kun ca. 25.000.
 
”Ældre på plejecentre og i hjemmeplejen skal have bedre og mere systematisk hjælp med tandbørstningen og mundhygiejne. Omkring 500 indlæggelser for lungebetændelse kan undgås hvert år, hvis svækkede ældre får bedre mundhygiejne. Effektive mundplejeprogrammer kan potentielt redde 100 liv om året, viser forskning,” siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg. 
 
Der er behov for bedre fokus på ældres tandpleje og for en bedre omsorgstandpleje. Der skal lægges betydeligt større vægt på mundpleje i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Når man er en svækket ældre person, er der behov for en individuel mundplejeplan, tilknytning til omsorgstandplejen og hjælp til transport til og fra omsorgstandplejens klinikker. 

Mange flere skal omfattes af omsorgstandplejen. Når du visteres til plejehjem eller omfattende hjemmehjælp, er man så begrænset i sit funktionsniveau, at man ikke bare lige tager til sin tandlæge. Der bør derfor ske en automatisk tilknytning til omsorgstandplejen. Der er ikke blot sammenhæng mellem tandsundhed og sygdomme, men dårlig mundsundhed giver også store smerter og kan have afgørende betydning for eksempelvis muligheden for at tygge sin mad, hvilket er et stort problem for mange ældre mennesker, som i forvejen er i risiko for underernæring,” siger seniorkonsulent Rikke Hamfeldt fra Ældre Sagen.

Bivirkninger fra medicin giver de ældre mundtørhed og tandsygdomme
Mange ældre mennesker lever med kroniske sygdomme og tager mange forskellige slags medicin. Men en af bivirkningerne ved medicin kan være, at den reducerer mængden af spyt i munden. Mundtørhed er ubehageligt, men hvad værre er, at hvis du ikke har spyt i munden, får du sygdomme i munden og huller i tænderne. Spyttet er en bakteriedræber, der beskytter tænderne. Derfor er ældre og andre grupper, der tager meget medicin, mere udsatte for tandsygdomme.
 
”Tandlægerne ser et voksende antal patienter med mundtørhed, og bivirkninger fra medicin er meget udbredt blandt de ældre patienter. Men det er desværre de færreste patienter, der får at vide, at det kan føre til caries og sygdomme i munden. Personalet i sundhedsvæsenet og plejesektoren skal blive bedre til at informere om mundtørhed. Det er helt urimeligt, at syge mennesker får sygdomme i munden pga. medicinforbrug, og så får de ovenikøbet en stor tandlægeregning. Vi bør lave en særlig tilskudsordning til tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug,” siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

For mere information kontakt:
Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen, tlf. 2173 3337
Charlotte Bender, kommunikationschef i Tandlægeforeningen, tlf. 2459 0469
Senest opdateret 16. november 2018