Vi har de billigste tandlæger i Skandinavien

28. august 2018

Der er store huller i den offentlige viden om tandlægernes priser. Sandheden er, at de følger lønudviklingen i det offentlige. Det skriver formanden for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, og formanden for klinikejerne i Tandlægeforeningen, Torben Schønwaldt, i et længere debatindlæg i dagbladet Politiken den 28. august.

Du kan læse hele debatindlægget her:  

Forleden skrev ATS i Politiken, man skulle ansætte nogle tandlæger i Finansministeriet, for de kan hurtigt forvandle en krone til mange tusinde. Det kan godt være, at det er en god idé, for der er store huller i den offentlige viden om tandlægernes priser. Tandlægernes diagnose er klar: Tandlægepriserne følger lønudviklingen i det offentlige. Det offentlige tilskud falder, samtidig med at tandlægerne bliver pålagt stadig flere krav om kontrol og dokumentation. Alligevel er danske tandlæger de billigste i Skandinavien.

Tandlægepriserne er baseret på lønudgifter og lønudvikling i samfundet. Tandlægepriserne er steget ca. 50 procent over de sidste 15 år, og det samme er lønnen i kommuner og regioner. Tandlæger er en del af sundhedssystemet, og prisstigningen for tandlæger ligger noget lavere end de offentlige udgifter til læger og fysioterapeuter. Forbrugerrådet Tænk fører for øjeblikket en kampagne om, at tandlægepriserne er tordnet i vejret sammenlignet med andre forbrugerpriser. Men Tænk sammenligner æbler og bananer. Tandlægearbejde er en tjenesteydelse, og prisen afspejler lønnen. Det er ikke det samme som prisen på agurker.

Hvorfor skal man betale for tandlægen, når lægen er gratis? Svaret fortaber sig i historien, og ingen regering har endnu turdet røre ved sagen, for det vil få skatten til at stige. Den nuværende regering har tværtimod skåret i tilskuddet til tandlægen. I dag betaler danskerne selv 80 procent af tandlægeregningen, for små 40 år siden betalte danskerne kun 55 procent af regningen. Det er fint, at der er et element af brugerbetaling. Men når danskerne synes, det er dyrt at gå til tandlægen, skyldes det primært, at det offentlige tilskud er faldet. I 2013 fjernede regeringen 300 millioner kroner i tilskuddet til den offentlige tandpleje. Man reducerede tilskuddet til voksentandpleje til 1,4 milliarder kroner, selvom der ifølge Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er brug for 1,7 milliarder kroner. Det sker, samtidig med at 60 procent af danskerne ifølge en analyse fra Voxmeter 2017 mener, at Danmark bør bruge flere penge på offentligt tilskud til tandbehandling. Brugerbetalingen rammer skævt socialt, for eksempel viser en undersøgelse fra 3F, at lavtlønsgrupper har svært ved at betale regningen. Lave offentlige tilskud går ud over patienterne, for i sidste ende er det jo dem, der står med regningen.

Tandlægerne oplever en stigende 'djøfisering' ligesom alle andre i sundhedssektoren. Der er kommet mange nye krav om kontrol, administration, journalisering osv. Tandlægerne bruger stadig mere tid på administration og mindre tid på at behandle patienterne. Der er risikobaserede tilsyn, nye journaliseringsregler, nye nationale infektionshygiejniske retningslinjer osv. En del af dokumentationskravene virker som det rene nonsens. Selvfølgelig skal der være styr på tingene, men new public management i sundhedssektoren har taget overhånd.

Dertil kommer, at danske tandlæger er de billigste i Skandinavien. En sammenligning af tandlægepriser viser, at en almen undersøgelse er 85 procent dyrere i Sverige og en tandrensning er 25-38 procent dyrere i Sverige. En behandling af et lille hul i en kindtand koster 22 procent mere i Sverige og 9 procent mere i Norge end i Danmark. Og skal man have trukket en tand ud, må man i Sverige og Norge af med mindst 55 procent mere end i Danmark. De lave danske priser på grundlæggende tandplejeydelser et udtryk for, at man i Danmark har valgt at satse på forebyggelse frem for behandling. En netop offentliggjort rapport fra Vive viser, at Danmark ligger lavest i Europa, når det gælder udgifter til tandpleje. I Danmark bruger vi 4,4 procent af sundhedsudgifterne til tandpleje, og heraf betaler borgerne selv de 3,6 procent.

Sundhedsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til fremtidens tandpleje. For at undgå huller og misforståelser foreslår Tandlægeforeningen, at sundhedsministeren får et brush-up på sin viden på tandlægeområdet. Det er naturligvis sundhedsministerens opgave at træffe de politiske beslutninger på tandlægeområdet, men det skal ske på et rent og rigtigt grundlag og uden for meget plak. Derfor tilbyder Tandlægeforeningen gerne sundhedsministeren et gratis eftersyn på en af vores klinikker efter eget valg, så vi kan forebygge flere huller i hendes viden i fremtiden.

 

Senest opdateret 28. august 2018