Tandlæger indbringer sundhedsministeren for Folketingets Ombudsmand

PRESSEMEDDELELSE
01. maj 2018
Tandlægeforeningen indbringer nu Sundheds- og Ældreministeriet for Folketingets Ombudsmand. Det sker, fordi Sundheds- og Ældreministeriet i efteråret 2017 pressede Sundhedsstyrelsen til at ændre en rapport, så den endelige udgave blev betydeligt mere negativ over for tandlægerne, end Sundhedsstyrelsen havde lagt op til.

Det er advokatfirmaet Plesner, der står for klagen til Folketingets Ombudsmand på vegne af Tandlægeforeningen. Klagen handler om Sundhedsstyrelsens rapport ”Evaluering af national klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen”.

Det fremgår af klagen, at der har været ”usaglig indblanding” fra Sundheds- og Ældreministeriets og Danske Regioners side.

”Rapporten giver indtryk af at være en saglig evaluering og burde derfor alene være styret af fakta og saglige og faglige vurderinger, ikke politik,” hedder det i klagen.

Sundheds- og Ældreministeriet fik ændret rapporten på et tidspunkt, hvor overenskomstforhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner var i en afgørende fase. En aktindsigt har afsløret, at det netop pga. overenskomstforhandlingerne var vigtigt for Sundheds- og Ældreministeriet at få lavet rapportens konklusion om, så den blev mere negativ over for tandlægerne.

Det er meget usædvanligt, at en faglig organisation indbringer en minister for Folketingets Ombudsmand.

- Vi er desværre nødt til at gøre Folketingets Ombudsmand opmærksom på, at politiske og økonomiske hensyn har overtrumfet Sundhedsstyrelsens faglige vurderinger. Sundhedsministeren har brugt sin magt til at påvirke et forhandlingsforløb. Det er så alvorligt, at vi ikke bare kan lade det ligge, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

Du kan læse klagen til Folketingets Ombudsmand her 
 
Senest opdateret 01. maj 2018