Halvdelen af danske tandlæger overvejer at forlade faget

17. maj 2018

Knap halvdelen af de danske tandlæger overvejer at holde helt op som tandlæger på grund af krav fra myndighederne, viser ny undersøgelse. Det kan gå ud over patienterne, advarer Tandlægeforeningens formand. 

Myndighedskrav og mistillid gør, at knap halvdelen af danske tandlæger i voksentandplejen overvejer helt at droppe arbejdet som tandlæge. Det afslører en ny undersøgelse, som Tandlægebladet har gennemført blandt knap 1800 tandlæger. Det er især klinikejere, der overvejer at kvitte branchen – nemlig 53 procent af de adspurgte, men også mange privatansatte tandlæger – 36 procent - overvejer at forlade faget. Kun 16 procent af de tandlæger, der er ansat inden for det offentlige, fx i børne- og ungdomstandplejen, overvejer et karriereskift.

Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, er dybt bekymret over undersøgelsens resultater. ”Det er et problem, der er så stort, at selv en sundhedsminister ikke bare kan lukke øjnene for det og lade som om, det ikke eksisterer. Én ting er, at det koster samfundet penge, hver gang en tandlæge bukker under for presset og må langtidssygemelde sig. Men hvad vil der ske, hvis en betydelig del af landets tandlæger kaster spejl, sonde og bor fra sig og vælger at lave noget helt andet? Hvad vil sundhedsministeren i så fald gøre for at sikre, at der er tandlæger nok til at forebygge og behandle danskernes tandsygdomme?”, spørger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Myndighedskrav går ud over patienterne
Mistillid, mindre tid til patienter, kontrol for kontrollens skyld. Det er nogle af de ting, tandlægerne peger på som årsager til, at de overvejer at forlade faget. Hele 83 procent af de adspurgte oplever, at krav fra myndigheder fjerner fokus fra patienten. Jeppe Barkmann, tandlæge i Hadsund, er en af de tandlæger, der overvejer at finde en anden levevej. Han oplever, at myndighedskravene går ud over patienterne, og at han ikke altid kan behandle sine patienter korrekt på grund af forskellige regelsæt, der støder sammen. ”Jeg har faktisk oplevet flere gange, at jeg ikke kunne behandle mine patienter på grund af reglerne. En af mine patienter havde fået kræft, og hun havde derfor et meget stort medicinforbrug. Medicinen gjorde, at hun konstant fik huller i tænderne, så jeg vurderede derfor, at hun skulle komme til behandling hver anden måned. På et tidspunkt fik hun lavet en statusundersøgelse og blev så indlagt i syv måneder på grund af kræften. Da hun blev udskrevet, skulle hun hurtigst muligt til tandlægen, men på det tidspunkt var statusundersøgelsen overskredet med to dage, og jeg måtte derfor ikke behandle hende, medmindre hun selv betalte det hele. Sådan nogle ting bliver man tosset i hovedet af,” fortæller Jeppe Barkmann.

Tandlægemangel i fremtiden
Ifølge Sundhedsstyrelsens tandplejeprognose fra 2013 er der allerede nu tandlægemangel i visse dele af landet, og det estimerede antal uddannede tandlæger kan ikke dække den fremtidige efterspørgsel, bl.a. på grund af de store årgange, der i de kommende år forventes at gå på pension. Sundhedsstyrelsens prognose tager ikke højde for tandlæger, der forlader faget i utide. ”Vi anbefaler, at der uddannes godt 25 flere tandlæger om året, så patienterne ikke skal køre for langt for at finde den nærmeste klinik. Men hvis tandlægerne forlader faget, er vi jo lige vidt, så politikerne bliver også nødt til at kigge på de stigende krav til tandlæger, så det ikke bliver kontrol for kontrollens skyld og går udover patienterne,” understreger Freddie Sloth-Lisbjerg. Han tilføjer, at vi om få år vil stå med en aldrende befolkning med egne tænder og et mere komplekst behandlingsbehov, som ikke gør behovet for tandlæger mindre.

Det viser Tandlægebladets undersøgelse
• Knap 1800 tandlæger har deltaget i Tandlægebladets spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i marts 2018.
• 52 procent af klinikejere, 36 procent af privatansatte tandlæger og 16 procent af offentligt ansatte tandlæger har overvejet at stoppe som tandlæge på grund af krav fra myndigheder.
• 83 procent oplever, at krav fra myndigheder fjerner fokus fra patienten – enten ”i meget høj grad” (39 %) eller ”i høj grad” (44 %).
• 95 procent af klinikejerne, 83 procent af de privatansatte tandlæger og 69 procent af de offentligt ansatte tandlæger oplever, at krav fra myndigheder påvirker arbejdsglæden negativt.

For nærmere information kontakt:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, tlf. 33 48 77 31/26 82 18 24, chh@tdl.dk
Claus Jørgensen, kommunikationschef, tlf.: 70 25 77 11/21 26 56 98, cj@tdl.dk

Senest opdateret 17. maj 2018