Sundhedsminister står stejlt – tilskud til tandpatienter skal holdes nede

PRESSEMEDDELELSE
21. marts 2018
Tandlægerne inden for den almene voksentandpleje får nu samme barske tur ned ad brættet af regeringen, som folkeskolelærerne fik i 2013. Efter resultatløse forhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner om en ny overenskomst griber sundhedsminister Ellen Trane Nørby ind med en særlov, hvor hun udelukkende vil efterleve Danske Regioners krav under de skibbrudne forhandlinger. Det står klart efter et møde i går, tirsdag den 20. marts, mellem sundhedsministeren og Tandlægeforeningen.
 
- Vi havde håbet på en mere konstruktiv dialog med sundhedsministeren om en fagligt forsvarlig løsning, men ministeren stod stejlt på sit. Vi må konstatere, at Ellen Trane Nørby kun har én dagsorden, og den er at holde det offentlige tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje nede. Patienternes behov for forebyggelse og behandling er ikke noget, hun fokuserer på, siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.
 
Baggrunden for hele miséren er ifølge tandlægernes formand, at Folketinget i 2013 skar det offentlige tilskud til patienterne i voksentandplejen ned med 300 mio. kr. – en reduktion på 22 %. Umiddelbart derefter fastsatte Sundhedsstyrelsen nationale kliniske retningslinjer for, hvilke ydelser tandlægerne skal give patienterne. Mange af disse ydelser udløser offentligt tilskud. Tandlægeforeningen gjorde igen og igen opmærksom på, at der ikke ville være penge nok i regionernes kasser til tilskud, hvis tandlægerne skulle overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 
- Som tandlæger kan vi ikke bare lade være med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis vi gør det, risikerer vi sanktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og en sanktion kan have voldsomme konsekvenser for en tandlæge. I værste fald kan en sanktion betyde, at man er færdig som tandlæge.
 
Nu viser det sig, at det er gået som forventet: I regionernes kasser til patienttilskud mangler der præcis de 300 mio. kr., som Folketinget fjernede i 2013.
 
- Jeg fatter ikke, at Ellen Trane Nørby og andre politikere får lov til at slippe af sted med deres spin om, at udgifterne til tandlægeområdet løber løbsk, og at det alene skyldes, at tandlægerne går efter en høj indtjening. Det er fake news. Regionernes udgifter til patienterne i voksentandplejen er i dag på samme niveau som i 2012. Og vores priser for de grundlæggende tandplejeydelser er lavere end i både Sverige og Norge.
 
- Vi bekymrer os faktisk om vores patienter. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at sundhedsministeren har erklæret krig mod os. Det tvinger os til at tage nogle drastiske skridt, som vi aldrig ville have taget, hvis der havde været en reel dialog, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.
 
Med de drastiske skridt mener Freddie Sloth-Lisbjerg, at Tandlægeforeningen nu bl.a. vil medvirke til en afvikling af det hidtidige samarbejde med Danske Regioner om fx klagesystemet og tandskadeerstatningen.
 
- Det vil fra vores side ske i en konstruktiv ånd, og hvis det står til mig, vil hverken patienter eller tandlæger blive overladt til et wild-west-marked, fastslår Freddie Sloth-Lisbjerg.
Senest opdateret 21. marts 2018