Tandlæger: Godt med nytænkning – men baggrunden er ærgerlig

PRESSEMEDDELELSE
28. februar 2018
Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg ser positivt på Folketingets planer om at tænke i helt nye baner inden for tandplejen.
 
- Vi har i årevis arbejdet for en bedre tandpleje, så det er glædeligt, at samtlige Folketingets partier nu lige som os vil gøre mere for at styrke overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen og for at sikre socialt udsatte sundere tænder. Jeg håber, at man på Christiansborg så også vil have modet til at kigge nærmere på, hvordan brugerbetalingen inden for sundhedsvæsenet er fordelt, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.
 
Selv om tandlægernes formand glæder sig over initiativet til nytænkning, er han ikke udelt begejstret for alle de udtalelser, der er faldet i sagen i løbet af dagen.
 
- Vi er klar til at samarbejde med de politiske partier om, hvordan vi får udviklet tandplejen i den bedst mulige retning. Men når man nu gerne vil udvikle og tænke nyt, er det ærgerligt, at det skal ske nu på baggrund af et sammenbrud i nogle overenskomstforhandlinger, som har været meget vanskelige, fordi regionerne mangler 300 mio. kr. i overenskomstens økonomiske ramme. Inden for tandplejen er der pga. den store egenbetalingsandel en række fundamentale problemer med social ulighed, og dem kunne man have taget hånd om for længe siden, siger Freddie Sloth-Lisbjerg.
 
Torben Schønwaldt, der er formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen og har været med til overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner, siger, at han ikke kan genkende den beskrivelse af forhandlingsforløbet, som Danske Regioner har lagt frem.
 
- Vi har gennem hele forløbet været åbne og konstruktive. Vi har ikke lagt skjul på, at der mangler 300 mio. kr. i tilskud til patienterne, for at tandlægerne kan yde en tandpleje, der lever op til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Men vi har i modsætning til Danske Regioner fremlagt forslag til, hvordan problemet kan løses, siger Torben Schønwaldt.
 
Regionernes udgifter til tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje er i dag på samme niveau som i 2012 – før den daværende regering skar 300 mio. kr. væk fra tilskuddet. Regionernes tilskudsmidler går primært til grundlæggende, forebyggende tandplejeydelser. Priserne hos de danske tandlæger for disse ydelser er lavere end priserne for de tilsvarende ydelser hos tandlæger i både Sverige og Norge.
 
Tabel: Udvikling i ramme og forbrug i voksentandplejen 2011-2016 (Excel-format)
Analyse af priser på grundlæggende tandplejeydelser i Danmark, Norge og Sverige (PDF-format)
Senest opdateret 28. februar 2018