Lumsk tandsygdom rammer op til halvdelen af voksne danskere

PRESSEMEDDELELSE
07. november 2017

Op mod halvdelen af voksne danskere skønnes at gå rundt med en uopdaget rodbetændelse. Oftest mærker man den ikke, men den kan blusse op og blive yderst smertefuld og kræve hurtig behandling.

Tandpine eller en tand, som føles øm, når du tygger på den. Det kan være tegn på, at du går rundt med en uopdaget rodbetændelse, ligesom op mod 50 procent af alle danskere. Rodbetændelse er, som navnet antyder, betændelse ved roden af en tand, hvor nerven er død. Rodbetændelse opstår hvis bakterier trænger ind i den døde nerve, typisk på grund af et dybt cariesangreb, efter et slag på tanden (traume) eller revner i tanden, men kan også ses efter en tand er blevet rodbehandlet, eller man har fået en krone. Mange får ingen eller kun få symptomer. 

”Langt de fleste uopdagede rodbe¬tændelser mærker man ikke, men rodbetændelse kan blusse op uden varsel og give voldsomme smerter. I meget sjældne tilfælde kan betændelsen sprede sig, føre til voldsom hævelse og høj feber og være livstruende,” fortæller Lise-Lotte Kirkevang, lektor og ph.d. fra tandlægeskolen på Aarhus Universitet. 

Røntgenbillede kan afsløre rodbetændelse
Det er derfor vigtigt, at man får holdt øje med den eller de tænder, der er i risikozonen, og kun et røntgenbillede kan afsløre, om man har rodbetændelse. Tandlægen behandler rodbetændelse ved at foretage en rodbehandling, hvor man fjerner nerven, renser den tomme rodkanal for bakterier og fylder den med en tæt rodfyldning, så bakterier ikke kan komme ind. I 2016 blev der udført 368.506 rodbehandlinger i Danmark. ”Inden for de senere år er der kommet nye metoder og ny teknologi, som gør det lettere at lave en god og smertefri rodbehandling, men det er stadig en vanskelig behandling at udføre,” understreger Lise-Lotte Kirkevang, som er en af Skandinaviens førende forskere på området. Sammen med en gruppe danske tandlæger er hun netop gået i gang med en pilotundersøgelse, hvor tandlægerne i en periode registrerer alle de rodbehandlinger de foretager, og hvordan de griber behandlingen an. Det har man ikke tidligere undersøgt i Danmark. Hun håber, at forskningen bidrager til, at der i fremtiden er færre danskere, der får rodbetændelse. I weekenden den 3-4. november var hun en af de faglige koordinatorer på Tandlægeforeningens Symposium, hvor over 1400 danske tandlæger blev klogere på, hvordan man udfører den bedste rodbehandling. Symposium er et årligt tilbagevendende efteruddannelsesarrangement for danske tandlæger, hvor eksperter fra ind- og udland opdaterer tandlægerne på det nyeste inden for et specifikt emne.

Øm tand og smertefulde jag
Susie Holbech fra Vejle har oplevet, hvordan en rodbetændelse pludseligt kan vise sig uden varsel. En dag fik hun jag fra en tand, og det blev værre i løbet af natten. Om morgenen var tanden øm og meget smertefuld. Hun blev akut behandlet af rodbehandlingsteamet på tandlægeskolen i Aarhus, hvor hun selv arbejder som oversygeplejerske. Et røntgenbillede af tanden afslørede, at Susie Holbech havde en uopdaget rodbetændelse. Der blev fundet en dyb revne i tanden, og hun fik en rodbehandling. ”Det kom bag på mig, for jeg havde intet mærket op til. Jeg har været til kontrol en enkelt gang siden, og der har heldigvis ikke været noget,” fortæller hun.

Rodbetændelse kan måske svække immunforsvaret
Om det kan have nogen betydning for ens øvrige helbred at gå rundt med en uopdaget rodbetændelse, ved man kun lidt om. ”Vi formoder, at immunforsvaret kommer under pres, men vi ved det ikke. En uopdaget rodbetændelse kan dog blive problematisk hos en person, der skal gennemgå en hjerte¬-kar operation. Kirurgerne vil typisk kræve tænder, der kan være inficerede, fjernet før ind¬grebet, fordi en rodbetændelse kan påvirke behandlingen negativt,” advarer Lise-Lotte Kirkevang.

Gode råd
• Søg tandlæge, hvis du har en øm tand, eller den føles for høj.
• Søg tandlæge hvis du har slået tanden (traume).
• Gå til kontrol hos tandlægen, hvis du har fået en rodbehandling eller en krone, så der kan blive taget et røntgenbillede.
• Gå regelmæssigt til tandlæge, så fx caries kan opdages i tide.

For yderligere information kontakt venligst:
Charlotte Holst, kommunikationskonsulent, Tandlægeforeningen, tlf.: 26 82 18 24, chh@tdl.dk
Claus Jørgensen, kommunikationschef, Tandlægeforeningen, tlf.: 21 26 56 98, cj@tdl.dk

 

Senest opdateret 07. november 2017