Sundhedsstyrelsen vil have en mere moderne omsorgstandpleje

PRESSEMEDDELELSE
14. oktober 2016
Der skal gøres meget mere ud af tand- og mundplejen for borgere i ældreboliger og på plejecentre. Og kommunerne skal blive bedre til at informere svækkede ældre, pårørende og andre om, at der findes et tilbud om såkaldt omsorgstandpleje. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en ny rapport med titlen ”Modernisering af omsorgstandplejen”.
 
Det lovpligtige kommunale tilbud om omsorgstandpleje gælder for mennesker, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner eller egentlig pleje. Der er tale om mennesker, der ikke har mulighed for at bruge den almene voksentandpleje. De fleste brugere af omsorgstandplejen bor i ældreboliger eller på plejecentre.
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler i den nye rapport, at der bliver lagt betydelig større vægt på mundpleje og forebyggelse i hjemmeplejen og på plejecentrene. Desuden skal brugerne af omsorgstandpleje have økonomisk og praktisk hjælp til transport til og fra omsorgstandplejens klinikker, således at behandlingen i højere grad kan flyttes fra brugerens eget hjem til klinikker, hvor moderne krav til hjælpemidler, hygiejne og arbejdsmiljø er opfyldt.
 
Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg tager godt imod rapporten fra Sundhedsstyrelsen:
 
- Vi er utrolig glade for, at der nu er kommet nogle konkrete anbefalinger til, hvordan omsorgstandplejen kan komme til at fungere bedre. Det har vi i Tandlægeforeningen set frem til i årevis.
 
Freddie Sloth-Lisbjerg har anerkendende ord til alle de anbefalinger, som er med i Sundhedsstyrelsens rapport.
 
- Erfaringerne fra arbejdet med denne rapport viser, hvor godt et resultat man kan få, når man involverer fagpersoner fra både plejesektoren og tandplejen, som kender hverdagen og har fingeren på pulsen.
 
Tandlægernes formand krydser nu fingre for, at rapporten ikke havner i en skuffe.
 
- Vi forventer, at kommunerne tager konklusionerne til sig og tilpasser omsorgstandplejen på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Tandlæge Maiken Bagger, der har været Tandlægeforeningens repræsentant i en arbejdsgruppe, som har bistået Sundhedsstyrelsen med rapporten, er også godt tilfreds med resultatet.
 
- Noget af det mest positive er, at vi har fået en række anbefalinger, som det vil være let for kommunerne at omsætte til konkret handling, siger Maiken Bagger, der glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen anbefaler ledsaget transport til omsorgstandplejen.
 
- Det lyder også interessant med en sammenlægning af specialtandplejen og omsorgstandplejen. Derudover er jeg meget glad for, at man lægger op til at indsamle data om patienternes tandsundhed. Det vil give et meget bedre grundlag for at tilrettelægge den fremtidige indsats.
 
Sundhedsstyrelsens rapport ”Modernisering af omsorgstandplejen” findes i fuld længde her
 
Nærmere oplysninger kan fås hos kommunikationschef Claus Jørgensen, Tandlægeforeningen, tlf. 21 26 56 98 eller mail cj@tdl.dk
Senest opdateret 14. oktober 2016