TF har en klar aftale med regionerne om priser på tandpleje

PRESSEMEDDELELSE
31. august 2016
Det står ret klart, hvad tandlæger må og ikke må, når det handler om priser på tandplejeydelser, som der er aftalt faste priser på i overenskomsten mellem regionerne og Tandlægeforeningen. Det siger formanden for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg Susanne Kleist i en kommentar til dagens mediedækning i bl.a. Politiken og Radioavisen.

- Jeg kan godt forstå, hvis nogle af vore kolleger ude på klinikkerne er blevet lidt usikre efter at have læst Politiken eller hørt Radioavisen her til morgen. Politikens og Radioavisens dækning er nemlig fyldt med fejl og misforståelser, siger Susanne Kleist.

Kernespørgsmålet i historierne i Politiken og Radioavisen er, om en tandlæge må tilbyde undersøgelser gratis eller med rabat.

Det spørgsmål har to gange været behandlet af Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp (LSU), som bl.a. har til opgave at holde øje med, om Tandlægeoverenskomsten bliver overholdt. LSU består af tre repræsentanter for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og tre repræsentanter for Tandlægeforeningen.

Må man give overenskomstydelser gratis?
Tandlægeforeningen bringer her de helt centrale elementer i de to afgørelser, som LSU har truffet for at afklare, om man som tandlæge må tilbyde overenskomstdækkede ydelser med rabat eller helt gratis:

1)    1. april 2014: En tandlæge ønsker afklaret, om en tandlæge selv kan bestemme priser på overenskomstydelser, når tandlægen undlader at opkræve tilskud.
Landssamarbejdsudvalgets afgørelse ordret citeret: ”Landssamarbejdsudvalgets RLTN-medlem meddelte, at overenskomstmæssige ydelser, hvor der er aftalt fast honorar og offentligt tilskud, ikke kan tilbydes til en anden pris end den aftalte. Det er endvidere ikke tilladt at udføre overenskomstaftalte ydelser under et andet navn for dermed at opnå fri prisdannelse. Landssamarbejdsudvalgets medlemmer af Tandlægeforeningen tog meddelelsen til efterretning.”

2)    21. april 2015: Praktiserende Tandlægers Organisation beder om at få uddybet afgørelsen fra 1. april 2014.
Landssamarbejdsudvalgets afgørelse ordret citeret: ”Det er ikke i overensstemmelse med Tandlægeoverenskomsten systematisk at tilbyde ydelser med fast pris uden beregning. Dog vil det undtagelsesvist være i overensstemmelse med overenskomsten ikke at tage honorar for ydelser med fast pris i ekstraordinære tilfælde, f.eks. i tilfælde, hvor den behandlende tandlæge er i tvivl om den udførte behandling er korrekt.”

Susanne Kleist hæfter sig ved ordene ”undtagelsesvist” og ”i ekstraordinære tilfælde”.

- Det kan aldrig blive ”undtagelsesvist” og et ”ekstraordinært tilfælde”, hvis man i sin markedsføring forsøger at tiltrække nye patienter ved fx at tilbyde dem gratis undersøgelse, siger Susanne Kleist og tilføjer:

- Jeg har i dag set Anders Kühnau fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn udtale, at det ”i visse situationer” ikke er i strid med overenskomsten at give patienter en gratis undersøgelse. Men det er jo ikke det, der står i Landssamarbejdsudvalgets afgørelser. Jeg ville have foretrukket, hvis Anders Kühnau havde sagt det, som der rent faktisk står. I Tandlægeforeningen forsøger vi at undgå at twiste overenskomstens ordlyd. Vi mener, at en aftale er en aftale. Og hvis man er utilfreds med den aftale, man selv har underskrevet, er det god stil, hvis man holder sig til at prøve at få den ændret fremadrettet.

Grov fejl i Radioavisen
Susanne Kleist ærgrer sig over, at studieværten i Radioavisen kl. 08.00 sagde, at Tandlægeforeningen idømmer tandlæger bøder, hvis de tilbyder patienter gratis undersøgelser.

- Vi har fået Radioavisen til at bringe en rettelse, for det siger sig selv, at Tandlægeforeningen ikke egenhændigt kan give medlemmer bøder. Man kan få en bod for ikke at overholde Tandlægeoverenskomsten, men boden udstedes ikke af Tandlægeforeningen. Boden pålægges af LSU.

Det er også lodret forkert, at tandlæger kan risikere at blive smidt ud af Tandlægeforeningen, hvis de ikke overholder Tandlægeoverenskomsten.

- Overholdelse af Tandlægeoverenskomsten har ikke noget med medlemskabet af Tandlægeforeningen at gøre. Hvis man er tilsluttet Tandlægeoverenskomsten, skal man overholde den. Uanset om man er medlem af Tandlægeforeningen eller ej, fastslår Susanne Kleist.


Senest opdateret 31. august 2016