Særlov for voksentandplejen vedtaget – offentligt tilskud skæres ned

24. maj 2018
Den såkaldte særlov, som fra 1. juni træder i stedet for Tandlægeoverenskomsten, er nu endeligt vedtaget af Folketinget. Samtlige Folketingets partier stemte for særloven, som vedrører tandpleje til voksne i privat praksis. Særloven indebærer, at det offentlige tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje bliver skåret ned med 300 mio. kr. i forhold til 2016 og 2017.

Særloven er reelt ikke en selvstændig særlig lov, men en række ændringer af følgende eksisterende love:

Sundhedsloven
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Lov om social pension
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Selv om lovændringerne er vedtaget og træder i kraft den 1. juni 2018, er der stadig mange tvivlsspørgsmål, som Tandlægeforeningen endnu ikke har fået Sundheds- og Ældreministeriets svar på. 

Formanden for klinikejerne i Tandlægeforeningen Torben Schønwaldt håber, at de lovændringer, som i daglig tale kaldes særloven, bliver midlertidige.

- Politikerne har lovet os, at de i 2019 vil være klar med en helt ny model for voksentandplejen i Danmark. De har også lovet at lytte til os, der har udfordringerne inde på livet hver dag. Jeg håber, at disse løfter er reelle, for én ting er sikker: Politikerne opnår intet ved at tromle hen over tandlægerne med en løsning, som ikke er fagligt forsvarlig. Vi ærgrer os over særloven, men er også klar til at se fremad og gå i dialog med politikerne om, hvordan vi sammen kan nytænke tandplejen, siger Torben Schønwaldt.

Du kan læse om Folketingets behandling af lovændringerne (”særloven”) her


Senest opdateret 24. maj 2018