Sænk brugerbetalingen på tandpleje

I Danmark betaler du selv langt det meste af tandlægeregningen. 

Du betaler 80 % af tandlægeregningen selv, mens det offentlige kun betaler 20 %. Derfor skal brugerbetalingen på tandpleje sænkes. 

I Danmark betaler du selv langt det meste af tandlægeregningen. Alle skal have råd til at gå til tandlæge. Derfor skal brugerbetalingen på tandpleje sænkes. 

Tandlægeforeningen mener:

  • Det er positivt med et element af brugerbetaling inden for voksentandplejen. Delvis brugerbetaling giver borgerne et medansvar for deres egen tandsundhed og får dem til at passe bedre på deres tænder. Men brugerbetalingen er blevet for høj og rammer især en række udsatte grupper, som ikke har råd til at betale for nødvendige behandlinger.
  • Det er beklageligt, at man igen har fjernet offentlige tilskudsmidler fra den økonomiske ramme til voksentandplejen. Brugerbetalingen for tandpleje er rigeligt høj i forvejen.
  • Fordelingen af brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet er ulogisk og bør revurderes, så den høje brugerbetaling inden for voksentandplejen kan sættes ned på en måde, der tilgodeser borgere med aktiv sygdom i tænder og mund.

  • Den offentlige finansiering af børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og regionstandplejen skal fastholdes.

Vælgerne ønsker lavere brugerbetaling
Otte ud af ti vælgere mener, at det skal være gratis at gå til tandlæge, eller at andelen af egenbetaling i dag er for høj. Det viser en Voxmeter-undersøgelse fra 2017. Undersøgelsen viser også, at syv ud af 10 mener, at Danmark bør bruge flere af sundhedsvæsenets samlede ressourcer til offentlige tilskud til tandbehandling. Danmark bruger kun 4,4 % af de offentlige sundhedsudgifter på tandpleje, viser en rapport fra VIVE. 

Fakta om brugerbetaling inden for tandplejen

 • Siden 1980 er den andel af tandlægeregningen, som du selv skal betale, steget fra 55 til 82 %. Den enkelte borger betaler altså mere for at gå til tandlæge i dag end tidligere. 
 • For den del af voksenbefolkningen, der går til tandlæge, er betaler man i gennemsnit 2.440 kr. årligt.
 • Det offentlige yder hvert år ca. 4 mia. kr. til tandplejen. Ca. 1,4 mia. gives i tilskud til voksentandplejen, mens resten går til børne- og ungdomstandplejen, regionstandplejen, omsorgstandplejen, helbredstillæg til pensionister samt personlige tillæg i overensstemmelse med pensions- og servicelovgivningen.
 • I januar 2013 fjernede regeringen og Enhedslisten 180 mio. kr. i tilskud til voksentandplejen (reduktion af tilskud til tandrensninger). 
 • I juli 2013 fjernede regeringen yderligere ca. 120 mio. kr. i tilskud til voksentandplejen (bortfald af tilskud til kontrolydelse). 
 • I maj 2018 besluttede Folketinget, at den økonomiske ramme til tilskud til borgerne i voksentandplejen skal være på 1,4 mia. kr., selv om der, jf. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, er behov for 1,7 mia. kr.


  Skal det være billigere at gå til tandlæge? Læs partiernes holdning her