Nej til social ulighed i tænderne

Danskerne betaler selv 80 % af tandlægeregningen. Det er for dyrt for de hjemløse, de syge og de socialt udsatte.

Danskerne betaler det meste af tandlægeregningen selv. Det er for dyrt for de hjemløse, de syge og de socialt udsatte. Det kan vi ikke være bekendt i en velfærdsstat. Derfor skal tilskuddet til socialt udsatte grupper øges.

Ulighed i sundhed træder tydeligt frem, når det gælder tandsundheden. Princippet om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet gælder ikke hos tandlægen, hvor det ofte er borgerens økonomiske forhold, der afgør, om han eller hun har mulighed for at tage imod nødvendig behandling.

Der er en klar sammenhæng mellem lav socioøkonomisk status og dårlige tænder, viser flere undersøgelser. Dårlige tænder hænger sammen med lavt uddannelsesniveau og lav indkomst, og socialt udsatte borgere går mindre til tandlæge end resten af befolkningen. 

Dårlige tænder giver smerter og dårlig livskvalitet. Dårlige tænder kan være et socialt problem, fordi mange synes, det er pinligt at være sammen med andre, når man har synligt dårlige tænder. 

Tandlægeforeningen mener:

  • Der skal være en større lighed i tandsundhed for de socialt udsatte grupper.
  • Brugerbetalingen skal sættes ned for socialt udsatte grupper, så det bliver billigere for socialt udsatte grupper at gå til tandlægen og få den nødvendige tandbehandling og forebyggelse.

Tandlægeforeningen foreslår et særligt fokus på at forbedre tandsundheden ved økonomisk hjælp og opsøgende støtte for udsatte grupper: 

  • Hjemløse og misbrugere
  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Svækkede ældre
  • Syge med stort medicinforbrug
  • Sårbare unge
  • Økonomisk dårligt stillede pensionister

 Hvordan vil partierne komme den store ulighed inden for tandsundhed til livs? Læs partiernes holdning her