Gratis tandpleje til unge op til 24 år

Næsten halvdelen af de unge fravælger tandlægen.

Næsten halvdelen af de unge fravælger tandlægen. De risikerer at udvikle tandsygdomme, når de undgår tandlægen, fordi de ikke har råd. Derfor skal det være gratis at gå til tandlæge for unge op til 24 år.

En stor del af de unge dropper ud af tandplejen, når de som 18-årige forlader børne- og ungetandplejen. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 45 % af de unge mellem 18 og 24 år ikke var til tandlæge i perioden 2015-2017. Det er mere end dobbelt så mange som i de andre voksengrupper. Undersøgelser viser også, at økonomien er hovedårsagen: ca. 62 % af de unge undlader at gå til tandlæge, fordi det er for dyrt, og de ikke har råd.

Mængden af fyldte huller hos børn og unge er faldet markant de sidste 40 år. Og det er godt. Men udvikling af huller er kronisk. De unge skal fortsat behandles forebyggende for ikke at udvikle nye huller og for at undgå, at begyndende huller bryder igennem. Omkring 65 % af de 18-årige har nye huller på vej, når de forlader ungdomstandplejen. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen 2017.

Tandlægeforeningen mener: 

  • Indfør gratis tandpleje til de unge op til 24 år - det er en investering i forebyggelse for at undgå fremtidige udgifter til behandlinger. Tandlægeforeningens overslag viser, at den offentlige udgift ved at fjerne egenbetalingen for den forebyggende og grundlæggende tandbehandling for de 18-24-årige er ca. 78 mio. kroner årligt.
  • Gratis tandlægebesøg vil motivere de unge til at gå til tandlæge, opretholde en god tandsundhed og forebygge tandsygdomme som huller i tænderne, syreskader og tandkødsbetændelse. De gode vaner fra børne- og ungdomstandplejen videreføres, og der er større sandsynlighed for, at der etableres gode vaner for resten af livet. 
  • En mulighed kunne være at indføre samme ordning som i Sverige, hvor der er gratis tandpleje til unge op til 23 år.

Sådan gør de i Sverige
I Sverige indfører man nu gratis tandpleje for de unge. Fra 2018 er der gratis tandpleje til det 22. år og i 2019 til og med det 23. år. Begrundelsen er, at den gode tandsundhed blandt børn og unge gerne skal fortsætte ind i voksenlivet. Svenskerne kan se, at egenbetaling er en barriere, og at de unge ikke prioriterer tandpleje særlig højt i forhold til andre udgifter. 

Mange af de unge bliver væk fra tandlægen, derfor risikerer de store behandlingsbehov og store udgifter på længere sigt. Det kunne de have undgået ved forebyggende og tidligere behandling. 

 


  Skal unge op til 24 år tilbydes gratis tandpleje? Læs partiernes holdning her