Fremtidens voksentandpleje

Hvordan skal fremtidens voksentandpleje indrettes? Tandlægeforeningen har en klar vision.

Hvordan skal fremtidens voksentandpleje indrettes? Tandlægeforeningen har en klar vision. 

Danmark har en unik position inden for tandsundhed. Mange års fælles indsats mellem borgere, myndigheder og tandlæger har skabt en solid platform, som vi kan bygge videre på.

Tandlægeforeningen hilser nytænkning og udvikling velkommen. Men lige nu risikerer vi at forringe kvaliteten af tandbehandlingen, hvis vi tænker for kortsigtet og udelukkende søger besparelser. 

Lad os gøre det rigtige. Lad os satse på en kvalitetsbaseret model for voksentandplejen. Satse på undersøgelser, instruktion og forebyggelse. Satse på borgerne. Satse på folkesundheden.

Her er Tandlægeforeningens vision for fremtidens voksentandpleje:

  • Byg fremtidens tandpleje på tandsundhed - ikke på besparelser
  • Forebyggelse fremfor helbredelse
  • Gratis eller billigere tandpleje til unge 18-24-årige - og til de syge, hjemløse og socialt udsatte
  • Ejerforhold: Både enkeltejerskab og kæder, men tandlægen skal bestemme - ikke kapitalfonde
  • Ja til mere kvalitet – nej til mere kontrol og bureaukrati

Læs hele Tandlægeforeningens vision her (PDF-format) 

Baggrund

I februar 2018 opsagde Danske Regioner Tandlægeoverenskomsten. Derefter besluttede Folketinget med fuld opbakning fra samtlige partier, at der skulle indføres en ny model for voksentandplejen. Regeringen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige ministerier, som skulle udarbejde forslag til fremtidige modeller i voksentandplejen. 

Udover arbejdsgruppen blev der nedsat et dialog- og inddragelsesforum i regi af Sundheds- og Ældreministeriet, som skulle bidrage til arbejdet med nye modeller for voksentandplejen. Et forum, som Tandlægeforeningen bl.a. deltager i. Tandlægeforeningens vision for fremtidens voksentandpleje, som du kan læse ovenfor, er sendt til parterne i dialog- og inddragelsesforum. Foreningen har også bedt ministeriet om at medtage visionen i det materiale, som bliver forelagt for aftalepartierne.  

Sundheds- og Ældreministeriet har bebudet, at der kommer en ny model for voksentandplejen i 2019.