Overordnet lovgivning

Sundhedsloven, bekendtgørelse om recepter, patientjournaler mv.