Tandlægebladet

Tandlægeforeningens medlemsblad Tandlægebladet, jobbasen Dentaljob.dk, Praksisbasen og medlemsfordele.

Gitte Almer Nielsen

Nils-Erik Fiehn

Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør

Anne Burlund

Journalist (På barsel)

Tina Andersen

Marketing koordinator

Sarah Emilie Utzon

Studentermedhjælper

Kim Andreasen

Journalist