Silke Fiona Koch

Kommunikationskonsulent
Titel
Kommunikationskonsulent
 
Direkte telefon
33 48 77 53 
 
 
Ansvarsområder
Pressekontakt (både journalisthenvendelser og egne initiativer)
Formidle information om tandpleje/-sundhed til patienter, bl.a. via TF’s Forlag
Diverse kommunikationsopgaver mhp. at profilere TF og tandlægestanden