Dorte Jeppe-Jensen

Særlig odontologisk rådgiver
Dorte%20Jeppe-Jensen

Titel 
Særlig odontologisk rådgiver

Direkte telefon
33 48 77 67

E-mail
djj@tdl.dk

Ansvarsområder
Det odontologiske og sundhedsfaglige område, herunder samarbejde med andre organisationer og institutioner

Varetagelse af internationale relationer
Udvalgssekretær for Sundhedsudvalget