Agnete Klæsøe Lund Andersen

Juridisk konsulent

Agnete%20Kl%c3%a6s%c3%b8e%20Lund

Titel
Juridisk konsulent

Telefon
70 25 77 11

E-mail
klinikejer@tdl.dk

Ansvarsområder

Rådgivning af klinikejere om bl.a. overenskomstforhold, ansættelsesforhold, barsel, sygdom, ferie, opsigelser, løn, ansættelseskontrakter og sundhedsjura samt ledelsesmæssig sparring og konfliktløsning på det ansættelsesretlige område.