Selma Carøe

Juridisk konsulent


Titel

Juridisk konsulent  

E-mail
scm@tdl.dk

Ansvarsområder
Bistand til intern datasikkerhed/GDPR.
Juridisk rådgivning af privat ansatte og alle kategorier af offentligt ansatte tandlæger i spørgsmål vedr. løn - og ansættelsesvilkår. Rådgivning om bl.a. overenskomstforhold, løn, ansættelsesforhold i øvrigt, barsel, sygdom, ferie, opsigelser og ansættelseskontrakter. Andre opgaver såsom partskommentering af kontrakter for privatansatte tandlæger, lønforhandling for kommunalt ansatte tandlæger, TR-spørgsmål, TR-anmeldelser og nyheder på TDLnet.