Anna Neuwert Balling

Juridisk konsulent (På barsel)

Titel
Juridisk konsulent

Direkte telefon
33 48 77 72

E-mail
aba@tdl.dk

Ansvarsområder
Juridisk rådgivning af privat ansatte og alle kategorier af offentligt ansatte tandlæger i spørgsmål vedr. løn - og ansættelsesvilkår. Rådgivning om bl.a. overenskomstforhold, løn, ansættelsesforhold i øvrigt, barsel, sygdom, ferie, opsigelser og ansættelseskontrakter. Andre opgaver såsom partskommentering af kontrakter for privatansatte tandlæger, lønforhandling for kommunalt ansatte tandlæger, TR-spørgsmål, TR-anmeldelser og nyheder på TDLnet.