Birgitte Thiele

Medlemssupporter

Titel
Medlemssupporter

Direkte telefon
33 48 77 73

E-mail
bit@tdl.dk 

Ansvarsområder
-       Besvarelse af medlemshenvendelser, vejledning og support
-       Administrative opgaver
-       Besvarelse/behandling af henvendelser til Medlemsregistreringen, herunder ansøgninger om kontingentnedsættelser
-       Registrering og vedligeholdelse af stamdata i medlemssystemet