Sekretariatet

Her kan du komme i kontakt med sekretariatets ansatte.

Direktion

Politisk indflydelse

Politisk indflydelse

HR

IT

Ledelsesgruppen

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Direktionssekretariat

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Kommunikation og Medier

Kommunikationsstrategisk rådgivning, medlemskommunikation, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, public affairs, kontakt til medier og offentlighed samt Tandlægebladet og De...

Strategisk Analyse

Udarbejdelse af analyser, statistikker og undersøgelser inden for det tandfaglige område, gennemgang af kontrolstatistikker, honorarregulering mm.

Administration

Økonomi og regnskab samt intern service og reception.

Efteruddannelsen

Udvikle og afholde efteruddannelsesaktiviteter for Tandlægeforeningens medlemmer og deres medarbejdere.

Sundhedsfaglig rådgivning

Klinikejere

Rådgivning og forhandlingsmæssig bistand til klinikejere i ansættelses- og arbejdsretlige sager og spørgsmål mv.

Ansatte tandlæger

I afdelingen for ansatte tandlæger står de juridiske konsulenter til rådighed, hvis du har spørgsmål eller behøver vejledning i relation til dit ansættelsesforhold. Du kan kontakte...

Økonomi og regnskab

Økonomi og regnskab

Tandlægeforeningens organisationsdiagram

Send sikker mail til TF