Sekretariatet

Kontaktinformationer for sekretariatets ansatte.

HR

IT

Ledelsesgruppen

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Direktionssekretariat

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Kommunikation og Politisk Indflydelse

Kommunikationsstrategisk rådgivning, medlemskommunikation, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, Public affairs, kontakt til medier og offentlighed. 

Strategisk Analyse

Administration

Økonomi og regnskab samt intern service og reception

Tandlægebladet

Produktion af Tandlægebladet mv.

Efteruddannelsen

Udvikle og afholde efteruddannelsesaktiviteter for Tandlægeforeningens medlemmer og deres medarbejdere.

Klinikejere

Rådgivning og forhandlingsmæssig bistand til klinikejere i ansættelses- og arbejdsretlige sager og spørgsmål mv.

Ansatte tandlæger

I afdelingen for ansatte tandlæger står de juridiske konsulenter til rådighed, hvis du har spørgsmål eller behøver vejledning i relation til dit ansættelsesforhold. Du kan kontakte...

Send sikker mail til TF