Sekretariatet

Kontaktinformationer for sekretariatets ansatte.

Direktion

Direktion.

HR

IT

Ledelsesgruppen

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Direktionssekretariat

Sekretariatsbetjening af hovedbestyrelsen, forretningsudvalget, direktionen, ledelsesgruppen mv.

Kommunikation og Politisk Indflydelse

Kommunikationsstrategisk rådgivning, medlemskommunikation, udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider, Public affairs, kontakt til medier og offentlighed. 

Strategisk Analyse

Administration

Økonomi og regnskab samt intern service og reception

Tandlægebladet

Produktion af Tandlægebladet mv.

Efteruddannelsen

Udvikle og afholde efteruddannelsesaktiviteter for Tandlægeforeningens medlemmer og deres medarbejdere.

Klinikejere

Rådgivning og forhandlingsmæssig bistand til klinikejere i ansættelses- og arbejdsretlige sager og spørgsmål mv.

Ansatte tandlæger

Rådgivning af ansatte tandlæger om bl.a. ansættelsesretlige forhold - herunder forhandling i konkrete sager mv.

Send sikker mail til TF