Oversigt over TF’s tilbud til samtlige medlemmer

Oversigt over TF’s tilbud til samtlige medlemmer
 
Rådgivning Du kan få specialiseret rådgivning vedr. fysisk og psykisk arbejdsmiljø, dentalmaterialer, hygiejne, lægemidler, indretning af klinik, klinikøkonomi, klinikkøb og -salg, konflikthåndtering, råd og vejledning til din jobansøgning og CV, samt pressekontakt.

Juridisk bistand Du kan få specialiseret juridisk bistand vedr. overenskomster, løn- og ansættelsesforhold samt lovgivning på sundhedsområdet.

Tandlægebladet Du modtager årligt 12 numre af Tandlægebladet

Tdlnet.dk Via Tdlnet.dk har du adgang til: Nyheder, Dentaljob.dk, information om relevant lovgivning og myndighedskrav, standardkontrakter, honorartabeller, debatforum mv.

Kurser/efteruddannelse TF arrangerer en lang række forskellige kurser, hvoraf nogle er forbeholdt foreningens medlemmer. Alle kursustilbud i TF er minimum 20 % dyrere for tandlæger, som ikke er medlemmer af TF.

 Faglige netværk Du får adgang til faglige netværk bl.a. via kredsforeninger og kvalitetscirkler.

 Patientinformation mv. Du kan købe patientinformationsbrochurer og andre produkter fra TF’s Forlag til medlemspriser. Ikke-medlemmer betaler 20 % ekstra.

Politisk påvirkning og profilering Som medlem af TF er du med til at sikre tandlægers indflydelse på politiske beslutninger, der vedrører tandplejen. Det sker via TF’s arbejde med formelt og uformelt at påvirke politiske beslutninger, ny lovgivning mv. Desuden fungerer TF som standens talerør over for medierne.

Krisehjælp Gennem TandlægeTryghed har du mulighed for at få hjælp til personlige problemer, fx psykologhjælp og afvænning.

Forsikringer  TF forhandler en lang række af medlemsrabattilbud, som skal gøre det nemmere og/eller billigere at være tandlæge. Disse tilbud er kun for medlemmer.