Fordele for privatansatte

Fordele for privatansatte

 

  Privatansatte
Overenskomst
 
 

Overenskomster og lovgivning for tandlæger, som arbejder hhv. indenfor og udenfor særlovsområdet.Rådgivning om din retsstilling som privatansat tandlæge hhv. indenfor og udenfor særlovsområdet

Rådgivning om karriere

Mulighed for sparring og gennemgang af jobansøgning og cv. Rådgivning om opnåelse af ret til selvstændigt virke samt om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Mulighed for mediation ved konflikter med klinikejere.

Juridisk bistand

Specialiseret juridisk bistand om ansættelseskontrakt, ansættelsesvilkår og løn, erhvervsbegrænsende klausuler, samarbejdsproblemer, afskedigelse, langvarig sygdom samt bistand i sager om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dagpenge
 

Mulighed for udbetaling af dagpenge ved sygdom eller barsel, hvis arbejdsgiveren er tilmeldt dagpengeordningen, opfylder betingelserne for at få dagpenge og har fået disse udbetalt så længe der blev udbetalt løn. Hvis der ikke udbetales løn i hele dagpengeperioden fx pga. opsigelse, kan den ansatte ansøge om udbetaling via TandlægeTryghed for den resterende periode.

Erhvervsrådgivning

 

Ved væsentlige erhvervsrelaterede udfordringer er der mulighed for tilbud indenfor coaching, rådgivning og sparring af erhvervspsykolog, erhvervskonsulent eller et fagligt netværk. Administration af TandlægeTryghed.

Forsikringer og pensionsordninger

Pension, gruppelivsforsikring, sundhedsforsikring, erhvervsudygtighedsforsikring samt privatforsikringer som fx indbo-, ulykkes-, bil- og rejseforsikring. Tegnes gennem TandlægeTryghed.

Praksisforsikirng

Erhvervsretshjælpsforsikring. Forsikringen administreres af Tandlægeforeningens Praksisforsikring.

Hent PDF-udgave