Fordele for privatansatte

Fordele for privatansatte

 

  Privatansatte
Overenskomst
 
 
Du arbejder under Tandlægeoverenskomsten såfremt ydernr. indehaver er tilsluttet overenskomsten
 
Juridisk bistand
 
Du kan få specialiseret juridisk bistand i forbindelse med alle forhold, der vedrører din ansættelse, bl.a.:

- Løn (herunder løn under sygdom),
- erhvervsbegrænsende klausuler,
- samarbejdsproblemer og afskedigelse.

Mulighed for mediation ved konflikter med arbejdsgiver.

Du får adgang til standardkontrakter og partsrådgivning ved kontraktgennemgang.

Hjælp til sager hos kommunen ved langvarig sygdom, som fx sag om fleksjob eller førtidspension.
Dagpenge
 
Gennem TandlægeTryghed kan du/din arbejdsgiver få dagpenge ved fx sygdom og barsel.
Dine efterladte kan få dødsfaldsydelse.
 
Karriererådgivning

 
Mulighed for gennemgang af CV og jobansøgninger.
Forsikringer Som TF-medlem har du gennem TandlægeTryghed mulighed for at tegne følgende med relevante dækninger og til konkurrencedygtige priser:

- Pension til lave omkostninger
- Gruppeliv og kritisk sygdom
- Sundhedsforsikring
- Privatforsikringer, dvs. indbo-, ulykke- og bilforsikring.

Desuden er der følgende obligatoriske forsikringer:

- Erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet (dvs. du får dækning, hvis du mister evnen til at praktisere som tandlæge)
- Retshjælp