Fordele for offentligt ansatte

Fordele for offentligt ansatte

Offentligt ansatte
(Ansatte i hhv. kommuner, regioner eller staten og offentligt ansatte på Færøerne eller i Grønland.)

Overenskomst
 

Forhandling af overenskomster, -løn og ansættelsesforhold. Mulighed for direkte indflydelse på forhandlingsresultater via urafstemninger.

Juridisk bistand
 

Specialiseret juridisk bistand om ansættelse, afskedigelse, tjenstlige samtaler, individuelle lønfor-handlinger, langvarig sygdom samt bistand i sager om autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Rådgivning om Karriere
 

Mulighed for gennemgang af jobansøgning og cv. Rådgivning om opnåelse af ret til selvstændigt virke. Branchespecifik rådgivning om fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Forsikringer

Gruppelivsforsikring ved død/kritisk sygdom, supplerende pension, sundhedsforsikring, privatforsikringer som fx indbo-, ulykkes-, bil-og rejseforsikring. Tegnes gennem TandlægeTryghed.

Overtandlægenetværk

Få mulighed for at sparre med andre overtandlæger ved 3-4 årlige netværksmøder med emner, som er valgt af overtandlægerne selv. Få mulighed for at drøfte ledelsesudfordringer og relevante emner. Deltagelse i netværket er gratis.

Kurser

Der afholdes fagspecifikke kurser og konferencer for offentligt ansatte tandlæger. Der afholdes årligt en gratis tillidsrepræsentantdag og minimum et gratis eftermiddagsseminar for Tandlægeforeningens tillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentantsuppleanter.

Hent PDF-udgave