Fordele for klinikejere

Fordele for klinikejere
  Klinikejere
Overenskomster
 
 
Du er tilsluttet Tandlægeoverenskomsten og får vejledning om dine rettigheder på ydelsesoverenskomstområdet. Du har indflydelse på overenskomster for dit personale via dine forhandlere fra TF.
Juridisk bistand
 
Du sikrer dig:
- rådgivning på det ansættelsesretlige område og hjælp til konfliktløsning,
- hjælp til klarlæggelse af dine rettigheder og pligter over for dine patienter,
- branchespecifik arbejdsmiljørådgivning,
- sparring om klinikøkonomi og organisation,
- inspiration om ledelse og kvalitetssikring.

 

Dagpenge
 
Gennem TandlægeTryghed kan du få dagpenge fx ved din egen og/eller den ansatte tandlæges sygdom og barsel.
Dine efterladte kan få dødsfaldsydelse.
Forsikringer

 
Som TF-medlem har du mulighed for gennem TandlægeTryghed at tegne følgende med relevante dækninger og til konkurrencedygtige priser:
- Pension til lave omkostninger
- Gruppeliv og kritisk sygdom
- Sundhedsforsikring
- Klinikforsikring
- Sygedriftstabsforsikring
- Privatforsikringer, fx indbo-, ulykke-, og bilforsikring
- Netbankforsikring
- Kriminalitetsforsikring

Desuden er der følgende obligatoriske forsikringer:
- Erhvervsudygtighedsfor-sikring med faginvaliditet (dvs. du får dækning, hvis du mister evnen til at praktisere som tandlæge)
- Retshjælp
- Praksisforsikring indeholdende bl.a. erhvervsansvarsforsikring, patientskade for beløb under kr. 10.000 kr. og arbejdsskadeforsikring (ulykke) for dig og dine ansatte.