Fordele for klinikejere

Fordele for klinikejere
  Klinikejere
Overenskomster
 
 

Overenskomster og lovgivning for tandlæger, som arbejder hhv. indenfor og udenfor særlovsområdet.

Rådgivning om din retsstilling som klinikejer hhv. indenfor og udenfor særlovsområdet, ydelsesoverenskomster samt overenskomster for dit personale.

Juridisk bistand
 

Specialiseret juridisk bistand om ansættelsesret på hele det ansættelses- og arbejdsretlige område, hjælp til konfliktløsning, allround rådgivning på hele det sundhedsjuridiske område samt lovgivning om markedsføring.

Rådgivning om karriere

Branchespecifik rådgivning om arbejdsmiljø, sparring om klinikøkonomi, organisation og indretning, ledelsesmæssig sparring, rådgivning om kvalitetssikring, rådgivning om køb og salg af klinik.

Erhvervsrådgivning

Ved væsentlige erhvervsrelaterede udfordringer er der mulighed for tilbud indenfor coaching, rådgivning og sparring af erhvervspsykolog, erhvervskonsulent eller et fagligt netværk. Administration af TandlægeTryghed

Dagpenge
 

Mulighed for tilmelding til dagpengeordning, der sikrer udbetaling af dagpenge i op til et år i forbindelse med egen eller ansattes fraværsperioder i tilfælde af sygdom eller barsel. Ansøgning og udbetaling via TandlægeTryghed.

Forsikringer

Pensionsordning, gruppelivs-, erhvervsudygtigheds-, sundheds-, klinik-, IT-kriminalitets, sygeforsikring erhvervs- og sygedriftstabsforsikring. Privatforsikringer: Fx indbo-, ulykkes-, rejse- og bilforsikring. Tegnes gennem TandlægeTryghed.

Praksisforsikring

Erhvervsretshjælpsforsikring, erhvervsansvarsforsikring og en sikringsordning er dækket af Praksisforsikringen. Desuden omfatter Praksisforsikringen en arbejdsskadeforsikring, som både omfatter den lovpligtige forsikring for ansatte samt en forsikring af klinikejeren selv. Alle forsikringerne administreres af TF’s Praksisforsikring og opkræves automatisk kvartalsvist.

Hent PDF-udgave