KA-update: Systematisk efteruddannelse for klinikassistenter

KA-update-kurserne om delegeret tandrensning er udskudt pga. COVID-19. Vi starter op igen med tre kurser i marts 2021

Tandlægeforeningens Efteruddannelse kan som noget nyt tilbyde en systematisk efteruddannelse, KA-update, til klinikassistenter. Det betyder, at Tandlægeforeningen fremover kommer til at udbyde en pallette af kurser målrettet specifikt til klinikassistenter. Kurserne vil være tilpasset klinikassistentens selvstændige arbejdsopgaver, men også de nuværende - og i stigende grad - delegerede opgaver på klinikken.

Kursusindholdet bliver sammensat med skarpt fokus på de daglige arbejdsopgaver, og kurserne kan tages enkeltvis, når der opstår et specifikt behov for efteruddannelse, eller hvis der blot er behov for opdatering af den viden og de kompetencer, som klinikassistenten allerede har. Kurserne vil være baseret på teori og en eventuel hands-on del skal superviseres på egen klinik. På den måde udnyttes ressourcerne bedst muligt og arbejdet udføres i et velkendt miljø og tilpasset de daglige rutiner.

Første KA-update byder på et meget ønsket emne: Delegeret tandrensning, som udbydes i henholdsvis Aarhus, Roskilde og Kolding. Til efteråret vil Tandlægeforeningen udbyde yderligere to KA-update-kurser med nye emner, ligesom der vil blive udbudt endnu et KA-update-kursus i 1. halvår 2021. Ideen er at opbygge en bred vifte af efteruddannelsestilbud målrettet klinikassistenter, så det er muligt at vedligeholde denne faggruppes vigtige selvstændige kompetence.  Ligeledes vil nogle af kursernes indhold være skræddersyet til de opgaver, som man med fordel kan delegere, og på den måde sikres det at teorien og praktikken i delegationen sker i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

Læs mere om KA-update: Delegeret tandrensning på den rigtige måde:

Ny dato: 3. marts 2021 i Aarhus
Ny dato: 10. marts 2021 i Roskilde
Ny dato: 17. marts 2021 i Kolding