Tilbage til kursusoversigten

Fast Protetik fra A-Z Modulforløb

Kursusnummer 2677
Kursusdato 3. september 2021 kl. 10:00 - 31. maj 2022 -> kl. 15:30
Kursussted Hotel Vejlefjord , Sanatorievej 26, 7140 Stouby, Vejle
Tilmeldingsfrist 1. august 2021
Point/CE-timer 0
Medlemspris 69.800,00 kr.
Tilmeld dig nu

Fast Protetik fra A-Z
Intensivt efteruddannelsesforløb


BESKRIVELSE
 
I løbet af seks moduler, der afholdes over 10 måneder – fra august 2020 til september 2021– vil du som deltager på dette intensive efteruddannelsesforløb få styrket din viden og kompetencer inden for fagområdet fast protetik.

Kursusrækken vil ”step by step” dække alle nødvendige videnskabelige og praktiske aspekter, som er relevante for individuel patienthåndtering.
Der undervises i grundlæggende protetiske principper, materialevalg og opdaterede behandlingsmetoder.

Endvidere sætter kurset fokus på diagnostik, behandlingsplanlægning samt behandlingsmuligheder af tilstande, som kræver fast protetisk behandling.
Der præsenteres og gennemgås flere patienttilfælde på hvert modul.

Ud over teori og praktiske opgaver, vil der forekomme gruppearbejde og diskussioner med vægt på aktuel behandlingsplanlægning.

Der skal påregnes forberedelsestid til de enkelte moduler, idet der vil blive udleveret en litteraturliste og tildelt hjemmeopgaver fra gang til gang.

MÅLGRUPPE
Tandlæger, der ønsker at opnå teoretisk viden på højeste niveau og nødvendig praktisk færdighed inden for fast protetik.

Der vil være tale om at målrette, intensivere og systematisere behandlingsindsatsen i forhold til patienter med protetiske behandlingsbehov.

CERTIFIKAT
Deltagerne kan i forbindelse med kurset udarbejde en færdigbehandlet protetisk patientcase blandt egne patienter.

På baggrund af deltagelse i modulerne samt aflevering af denne kasuistik, certificeres deltagerne med diplom.

KURSUSGIVERE
Professor/overtandlæge Per Vult Von Steyern

Tandlæge Jan Frydensberg Thomsen

Samt gæsteforelæsere, blandt andre:
Stefano Graci
Claes Bülow
Przemek Seweryniak

STED 
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

PRIS OG POINT
Prisen for hele kursusforløbet er 69.800,- kr. inkl. overnatning, fuld forplejning, undervisningsbøger samt materiale.

Du kan betale beløbet i fire rater:

 • Rate 1: 34.900,- kr. betales før modul I
 • Rate 2: 11.634,- kr. betales før modul IV
 • Rate 3: 11.633,- kr. betales før modul V
 • Rate 4: 11.633,- kr. betales før modul VI.

Ønsker du opdelt betaling, kontakt da Martine Leindals på mail mle@tdl.dk.

Der optjenes 108 point over hele forløbet, og der udleveres kursusbevis efter endt modul VI, såfrem der er deltaget i samtlige moduler.

Der tages forbehold for evt. ændringer.

DATOER & MODULER 

Modul I 03.-04. september 2021
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Claes Bülow

Introduktion til fast protetik

 • Hvornår behøves fast protetik
 • Alternativ, interdisciplinær approach
 • Behandlingsprincipper
 • Protetiske overvejelser
 • Kommunikation/visualisering til patienten

Materialeegenskaber og valg

 • Fysikaliske egenskaber for metaller, keramik og polymer materialer
 • Biomekaniske aspekter
 • Biokompabilitet og afvigende materialereaktioner

Analyse og behandlingsplanlægning

 • Bidanalyse og kliniske faldgruber
 • Kæberegistrering og reproduktion på laboratoriet
 • Centric Relation - Retruderet position eller begge?
 • Okklusions- og artikulationsudformning:
        o Cuspid protection / canine guidance
        o Group function
        o Anterior guidance
        o Long centric
        o Freedom in centric
 • Behandlingsplanlægning klinisk og laboratorie workflow

Modul II 19.-20. november 2021
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern & Jan Frydensberg Thomsen

Metal alloys og en generel materiale brush-up

 • Metal alternativ 
 • Metalkeramik

Workflow på klinikken

 • Diagnostic wax up and mock up
 • Præparation
 • Tissue management
 • Provisoriet som analyseredskab/CAD CAM fremstillede preshapes
 • Analogt aftryk eller intraoral scanning:
        o Muligheder og begrænsninger
 • Grundlaget for kvalitet på det tandtekniske arbejde:
        o Aftrykket/scanningen
        o Kæberegistreringer/bidregistreringer 
        o RP/CR registrering 
        o IP registrering
        o Konstruktionsbid registrering
        o Kant til kant registrering
 • Laboratoriesedlen

Modul III 14.-15. januar 2022
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Przemek Sewyrniak

Dentale keramiske materialer, egenskaber, indikationer og clinical survival/success

 • Porcelæn
 • Glaskeramik
 • Oxidkeramik
 • Monolitisk/semimonolitisk translucente oxidkeramik

Keramiske restaureringer; præparation, farvevalg/optiske egenskaber, overfladebehandling og cementering/cementvalg

 • Facader
 • Inlays/onlays
 • Kroner
 • Broer
 • Keramiske restaureringer på implantater

Modul IV 25.-26. februar 2022
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Stefano Gracis

Litterature review: scientific evidence and critical thinking

 • Treatment planning case based
 • Case- discussion seminar
 • Documentation
 • Prognosis and long-term follow up

The formulation of a treatment plan: planned roadmap or extemporaneous improvisation?
An interactive course

If mastering any clinical dental procedure requires the acquisition of manual skills through training and practice, how does the dental professional learn to formulate a proper treatment plan? 
The clinician who undertakes this path has to understand that developing the necessary skills to plan a therapy that takes into account all patient-specific variables requires the acquisition of not only a good dose of experience, but also of evidence-based information on the predictability of the different clinical procedures, and an understanding of their correct sequence.
If you are unsure about the approach to have when facing a challenging clinical case or if you often find yourself improvising, this course will provide you with a clear roadmap to treatment planning. 
Ready to challenge yourself?

Modul V 08.-09. april 2022
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern, Jan Frydensberg Thomsen & Daniel Edelhoff

Se program her i PDF

Modul VI 20.-21. maj 2022
Kursusgivere: Per Vult Von Steyern & Jan Frydensberg Thomsen

Critical step-stones ved aflevering

 • Occlusal adjustments
 • Aflevering og patient education
 • Efter kontrol
 • SIMS skinner
 • Reparation af konstruktion
 • Maintanance

Kasuistiker

 • Deltagernes egne cases, kombineret med Per og Jans
 • Gruppeøvelser og gruppediskussioner

 

Covid-19

Tandlægeforeningen følger alle myndighedernes anvisninger i forhold til forsamlinger. Vi holder afstand, spritter af og passer på hinanden.