Fem forslag til handling for mere sammenhæng i sundhedsvæsenet

PRESSEMEDDELELSE

- Det er godt, at regeringen har fokus på det nære sundhedsvæsen. Men anbefalingerne i den nye rapport om det nære og mere sammenhængende sundhedsvæsen får først værdi, når de bliver fulgt op med handling. Det siger Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

- Vi er klar med fem konkrete forslag til, hvordan vi kan få sundhedsvæsenet til at hænge bedre sammen. Det kræver, at vi bliver bedre til at arbejde sammen på tværs af faggrupper og sektorer. Men det er jo også netop det, regeringen lægger op til, siger tandlægernes formand.

Her følger de fem forslag til konkret handling fra Tandlægeforeningen:

 • Mange kræftpatienter får store tandproblemer som bivirkning af strålebehandling eller kemoterapi. I dag kan de få særligt tilskud til tandbehandling – men typisk først når problemerne har vokset sig unødigt store. Bedre information til kræftpatienterne på sygehusene og fra deres alment praktiserende læger kombineret med øget fokus på forebyggelse i tilskudsordningen vil kunne redde tusinder af kræftpatienter fra tandsygdomme, som kommer oven i selve kræftsygdommen.
   
 • Tandlæger kan bidrage til at opdage diabetes eller forstadier til diabetes med en simpel blodprøve udført på patienter fra risikogrupper – primært patienter med parodontitis. Med blodprøven kan tandlægen få et sikkert billede af, om langtidsblodsukkeret er for højt. Hvis det er tilfældet, kan tandlægen sende patienten videre til egen læge.
   
 • Psykisk syge og sårbare, der bruger medicin, skal have bedre information på de psykiatriske afdelinger, hos den alment praktiserende læger og på bosteder om, at psykofarmaka ofte giver mundtørhed som bivirkning, og at mundtørhed øger risikoen for caries og andre sygdomme i munden. Hvis den psykisk syge kommer hurtigt til tandlæge, kan tandlægen rådgive om intensiveret mundhygiejne og hjælpe med ekstra forebyggelse.
   
 • Ældre på plejecentre og hospitalsafdelinger skal have bedre og mere systematisk hjælp med tandbørstningen og den øvrige mundhygiejne. Omkring 500 indlæggelser for lungebetændelse kan undgås hvert år, hvis svækkede ældre får bedre mundhygiejne. Effektive mundplejeprogrammer kan potentielt redde 100 liv om året. Mundplejeplaner er allerede med blandt anbefalingerne i en rapport fra Sundhedsstyrelsen.
   
 • Patienter med diabetes, leddegigt og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme skal så tidligt som muligt i sygdomsforløbet informeres om, at de skal sørge for at få behandlet eventuel parodontitis. Det er dokumenteret, at parodontitis kan forværre diabetes og leddegigt. Desuden kan parodontitis-bakterier blive ført fra mundhulen med blodet til hjertet, hvor de kan være årsag til betændelse i hjerteklapperne (endocarditis), der ubehandlet kan være livstruende.

Nærmere oplysninger kan fås hos Tandlægeforeningen. Kontakt kommunikationschef Claus Jørgensen på tlf. 21 26 56 98.

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: 70 25 77 11
Fax: 70 25 16 37
CVR: 21318418

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF